TRANG CHỦ

www.lebichson.org

TRANG CHỦ

        

..

 

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU TANG LỄ

CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH ĐỒNG THIỆN

VIỆN CHỦ TU VIỆN NGUYÊN THIỀU – BÌNH ĐỊNH

CỦA DU HỌC TĂNG BÌNH ĐỊNH

TẠI ĐẠI HỌC DELHI - ẤN ĐỘ

====****====

 

GH - Lê Bích Sơn

phụng soạn

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI A DI ĐÀ PHẬT

 

Chúng con một lòng thành kính đê đầu đảnh lễ giác linh Hoà Thượng!

Kính bái bạch chư tôn thiền đức trong sơn môn Bình Định cùng môn đồ pháp quyến Tu viện Nguyên Thiều!  

 

Thiền thất còn vương hương Định toả,

Nguyên Thiều còn sáng đuốc Tuệ soi,

Gậy Giới ngừng gieo lên đất Thánh,

Đồi núi trăng treo tiễn một Người!

 

Từ quê hương đức Phật, chúng con vô cùng bàng hoàng, kính tiếc khi hay tin Đại Lão Hòa Thượng thượng ĐỒNG hạ THIỆN - Viện chủ Tu Viện Nguyên Thiều- đã viên tịch.

Hòa Thượng ra đi là một mất mát to lớn, không những đối với Môn đồ Pháp quyến Tu viện Nguyên Thiều, mà còn đối với Phật giáo Bình Định. Hòa thượng là hiện thân của đức tính giản dị, khiêm cung từ tốn, của tinh thần nghiêm trì giới Luật, một bậc chân tu khả kính. Suốt cả cuộc đời, Ngài đã cùng Chư Tôn Đức trong Tỉnh nhà lèo lái con thuyền Phật giáo Bình Định băng qua những thác ghềnh thử thách, để Giáo hội Bình Định luôn hướng về phía trước.

Với tâm nguyện đóng góp sức mình cho công cuộc "Bồi Dục Tăng Tài", dù tuổi già sức yếu, Ngài vẫn gắng vượt qua những khắc nghiệt của thời gian để bảo quản, duy trì từng mét vuông đất của Tu Viện Nguyên Thiều, ngõ hầu làm cơ sở đào tạo Tăng tài cho Phật giáo Việt Nam hôm nay và mai sau.

Một lòng vọng về cố hương, chúng con cùng thành tâm hướng về chốn "Liên đài Bảo tọa", đồng đê đầu vọng bái tôn dung Hòa Thượng. Duy nguyện: "Khuông phù Quốc độ diên an, Bảo hộ Tông môn đảnh thạnh".

Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng con xin thành kính phân ưu cùng chư sơn môn phái "Chúc Thánh Minh Hải Bình Định", chư Tăng Tu viện Nguyên Thiều cùng toàn thể môn đồ pháp quyến.

 

Đồng đê đầu vọng bái,

Du học Tăng Bình Định tại Đại học Delhi - Ấn Độ

Chúng con:

THÍCH THỊ QUẢ, THÍCH TÂM TƯỜNG,

THÍCH GIÁC HIỆP, LÊ BÍCH SƠN,

T.N. HẠNH BẢO, T.N. THÔNG NGHĨA

 

..

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích & văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

Hit Counter
ISP Internet Access

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003