TRANG CHỦ

www.lebichson.org

TRANG CHỦ

        

..

 

NGUYÊN THIỀU PHẬT HỌC VIỆN

THÍCH GIÁC THIỆN

 

Trung cấp Phật học Nguyên Thiều

Dựng trên mảnh đất thật nhiều chân tu,

Giáo thọ dạy rất chơn nhu

Tăng sinh chăm học tấn tu phận mình

Sớm chiều hai buổi kệ kinh

Hành thiền lạy sám cho minh giáo mầu

Hoàn thành tâm nguyện ban đầu

Liễu sanh thoát tử ngõ hầu độ sanh

Hương tu tỏ rạng uy danh

Nguyên Thiều đất thánh ngàn năm sáng ngời!

Thích Giác Thiện

Chùa Phổ Bảo

thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận,

huyện Tuy Phước, Bình Định

 

..

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích & văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

Hit Counter
ISP Internet Access

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003