TRANG BÌA

www.lebichson.org

TRANG BÌA

      

..

 

Hoà Thượng THÍCH THIỆN TRÌ

-Môn Đồ Pháp Quyến-

 

          Hòa Thượng Thích Thiện Trì thế danh Nguyễn Duy Hiến, Pháp danh Như Phụng, Pháp Tự Thiện Trì, Pháp hiệu Ấn Đạo thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ bốn mươi hai, Ngài sanh ngày 19 tháng 02 năm 1934 tại Xã Nhơn Khánh, Quận An Nhơn, Tỉnh Bình Định.

          Ngài xuất thân từ một gia đình thuần tuý Phật Giáo, thân phụ của Ngài là cụ Ông Nguyễn Hàn, Pháp danh Như Đà. Thân mẫu của Ngài là cụ Bà Bùi Thị Thiệp, Pháp danh Như Cảnh. Ngài có tất cả 10 anh em, 5 trai và năm gái. Trong đó có 3 người con trai đã xuất gia đầu Phật, là bản thân Ngài, Thượng Tọa Thiện Hữu, và Đại Đức Viên Mãn.

          Nhờ túc duyên thù thắng nên khi vừa tròn 17 tuổi, ý thức được lẽ vô thường sinh diệt và thực trạng khổ đau của cuộc đời, Ngài đã phát tâm thế phát xuất gia để noi theo hạnh xuất trần thượng sĩ. Khởi đầu, Ngài đã xuất gia với Cố Hòa Thượng Thích Huệ Chiếu trụ trì Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định. Sau thời gian tu học tại Tổ Đình Thập Tháp, nhận thấy Ngài là bậc thông minh đỉnh duệ, nên Hòa Thượng bổn sư đã gởi Ngài vào Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang để tu học. Hòa Thượng đã thọ Đại Giới năm 1968 tại Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang, sau khi Hòa Thượng của Ngài viên tịch, Ngài đã cầu pháp y chỉ với Hòa Thượng thượng Kế hạ Châu là sư thúc của Ngài và sau đó Hòa Thượng được gởi ra Huế để tiếp tục con đường học đạo. Ở đó Ngài tham dự chương trình Phật Học Chuyên Khoa Liễu Quán tại chùa Linh Quang, Huế và tốt nghiệp ưu hạng chương trình Phật Học Chuyên Khoa này. Sau khi tốt nghiệp, Ngài được Giáo Hội bổ nhiệm làm Giáo Thọ cho nhiều Phật Học Viện tại các tỉnh miền Trung và miền Nam. Trong đó có chức vụ Giám Học Phật Học Viện Nguyên Hương tại Phan Thiết. Do đạo hạnh khả kính, Ngài được cung thỉnh làm trú trì chùa Kim Quang tại Phan Thiết. Dù Phật sự đa đoan, Hòa Thượng vẫn cố gắng đầu tư thì giờ và tâm lực để phiên dịch và trước tác.

          Những kinh điển mà Ngài đã dịch gồm có:

-                     Kinh Kim Quang Minh

-                     Kinh Dược Sư

-                     Kinh A-Di-Đà

-                     Kinh Di-Lặc

-                     Kinh Bát Đại Nhân Giác

-                     Phật Thuyết Phân Biệt Kinh

-                     Bát Nhã Tâm Kinh

          Ngoài những dịch phẩm trên, Hòa Thượng còn biên soạn nhiều bài nguyên cứu lịch sử Phật Giáo hết sức giá trị. Đặc biệt, Hòa Thượng còn là một nhà thơ với những bài thơ đầy thiền vị.

          Sau năm 1975, gặp nhiều khó khăn dưới chế độ XHCN và vì chí nguyện hoằng pháp lợi sanh, Hòa Thượng đã vượt biên tìm tự do năm 1980 để tiếp tục lý tưởng phụng sự chánh pháp và dân tộc. Suốt thời gian tạm cư tại trại tỵ nạn Galang, Nam Dương, Ngài đã thành lập chùa Kim Quang, chùa Quan Âm và tận lực hướng dẫn đồ chúng tu học và đã trở thành một biểu tượng ngời sáng làm nơi quy hướng của những người con Phật đang bơ vơ lạc lõng tại xứ Người. Sau khi định cư tại Hoa Kỳ năm 1981 Hòa Thượng càng nỗ lực hơn nữa trong vai trò của một Trưởng Tử Như Lai. Những chức vụ mà Ngài đã đảm nhiệm theo thời gian.

-                     Phó Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

-                     Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

-                     Thành Viên Hội Đồng Đại Diện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

-                     Chủ Tịch Hội Đồng Giám Luật Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

-                     Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự của Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

          Ngài đã lãnh đạo tinh thần và trụ trì chùa Kim Quang đồng thời lãnh đạo các hội và chùa:

Chùa Vạn Hạnh, Rochester NY

Chùa Từ Hiếu, Buffalo, NY

Chùa Quan Âm, Binghamton, NY

Chùa Phổ Quang, Salt Lake City, UT

Chủ nhiệm: tạp chí Nguồn Sống.

          Ngoài việc xiển dương chánh Pháp cứu độ quần sanh Ngài còn tích cực vận động cho sự tự do bình đẳng, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Ngoài ra, Ngài đặc biệt thương yêu, hết lòng quan tâm, nâng đỡ và xây dựng tổ chức Màu Lam của Gia Đình Phật Tử.

          Cuộc đời của Ngài là một tấm gương ngời sáng, một bài học sống vô giá qua nhiều khía cạnh nhất là thời gian Hòa Thượng thị bệnh để độ chúng. Dù trải qua thời gian dài với bệnh duyên đầy thử thách nhưng Hòa Thượng vẫn giữ được đạo phong tự tại, uy nguy thanh thoát của mình và chứng tỏ được đạo hạnh khả kính của một bậc Tôn túc giáo phẩm thạc đức. Đây là thời gian mà đại chúng học ở Thầy những bài Pháp không lời và đầy khế lý, khế cơ.

          Thuận thế vô thường Hòa Thượng đã an tường xả bỏ báo thân lúc 8 giờ 20 tối ngày 31 tháng 7 năm 2003 tại thủ phủ Sacramento nhằm ngày 3 tháng 7 năm Quý Mùi. Thế thọ 69, lạp thọ 36. Dù xác thân tứ đại huyễn hóa của Ngài không còn nữa nhưng những lời dạy cao quý nhất là những (hành hoạt đầy vị tha vô ngã của Ngài đối với Đạo Pháp và Dân Tộc) hình ảnh dấn thân tận tụy hy sinh cho Đạo và Dân tộc của Hòa Thượng vẫn còn mãi trong trái tim của mỗi một người con Phật

          Vô thường thị thường, tịch diệt phi diệt, nhất tâm cầu nguyện giác linh Hòa Thượng thượng phẩm thượng sanh, hồi nhập ta bà phân thân hóa độ.

          Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhị Thế, huý thượng Như hạ Phụng, tự Thiện Trì, hiệu Ấn Đạo Giác Linh Hòa Thượng thùy từ Chứng Giám.

 

..

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử     Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

Hit Counter
"khách viếng chùa"

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003