TRANG CHỦ

www.lebichson.org

TRANG CHỦ

      

..

 

Quang Trung Nguyễn Huệ

GIA PHONG

 

Áo vải cờ đào chí hạo nhiên
Dọc ngang lừng lẫy khắp bao miền
Cơ mưu thần tốc uy danh chấn
Trí dũng điều binh quân lệnh truyền
Sĩ Nghị một phen kinh bạt vía
Siêm La mấy lượt sợ oai thiên
Công lao hiển hách đời đời nhớ
Rạng rỡ Dân
Nam sử sách biên

 

Gia Phong

 

Nguồn: THƯ VIỆN THƠ VĂN ĐẤT VIỆT

..

 Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử     Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

Hit Counter
"khách viếng chùa"

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003