TRANG CHỦ

www.lebichson.org

TRANG CHỦ

 

..

 

Hoà Thượng THÍCH TÂM ẤN

(1907 – 1963)

 

Hoà thượng THÍCH ĐỔNG QUÁN soạn

 

Hoà thượng Thích Tâm Ấn, húy Như Hòa (đệ tử ngài Chơn Hương chùa Hưng Khánh) được hương quyền, tộc thuộc cùng bổn đạo cung thỉnh về trú trì Tổ đình Phổ Bảo vào năm Nhâm thân (1932). Khi Ngài về trú trì được sự tận tình ủng hộ của hào sĩ binh dân, và tộc thuộc cùng bổn đạo, nên năm Ất hợi (1935) Ngài trùng tu toàn diện Tổ đình.

Đến năm Canh thìn (1940), niên hiệu Bảo Đại thứ 15, ngài đã tu phương tái thiết từ  Nam Bắc sang Đông tây.

Ngài là vị tài đức đáng kính, hoạt bát lanh lẹ, cư xử lịch thiệp, tâm đại hoan hỷ, khi Phật sự cần, Ngài đều đảm trách chu toàn. Vậy cho nên bề trên ai cũng mến, kẻ dưới ai cũng tin.

Vô hình trung, cuộc đời hành đạo của Ngài chia đôi thời gian một cách gần cân đối : Ngài nhận trú trì Tổ đình Phổ Bảo năm Nhâm thân (1932). Trao trách nhiệm lại cho đệ tử là Ngài Bảo An vào năm Mậu tý (1948). Thời gian Ngài phụng sự đạo pháp tại Tổ Đình là 16 năm. Từ năm 1948 ngài về lo tang lễ Hòa thượng Bổn sư –  ngài Chơn  Hương hiệu Chí Bảo - tại chùa Hưng Khánh và Ngài kế thừa ở đó luôn. Đến năm Quý mão (1963) viên tịch. Thời gian Ngài phụng sự tại chùa Hưng Khánh là 15 năm. Vậy trong 31 năm kể từ ngày xuất thân hành đạo chia đôi thời gian một cách rất là kỳ diệu cho hai ngôi Tam Bảo mà có trách nhiệm trực tiếp của Ngài.

Nói chung những tự viện thuộc phái Lâm Tế Chúc Thánh ở vùng Tuy Phước và An Nhơn, sau hiệp định Genève Ngài đều trực tiếp và gián tiếp chủ trương tái thiết tùy khả năng của mỗi trụ xứ.

Thế danh của ngài là Phan Hòa, cháu kêu ngài Chơn Hương họ Phan bằng Bác. Ngài Tâm Ấn, sinh năm Đinh Dậu (1907) tại thôn Hưng Nghĩa, Tuy Phước. Tịch giờ thân mồng 5 tháng Giêng năm Quý mão (1963). Tháp Ngài hiện ở hướng Đông – nam  chùa Hưng Khánh.

       Đệ tử ngài gồm có :

*  Húy Thị Huệ hiệu Bảo An kế thừa Tổ đình Phổ Bảo và chùa Hưng Khánh.

*  Húy Thị Thượng hiệu Bảo Phước trú trì chùa Phước Điền, Tuy Phước.

*  Húy Thị Trình, trước trú trì chùa Sơn Bình, thôn Bình An; sau xây dựng chùa Bình Nam thôn Nam Tăng, xã Phước Thành, huyện Vân Canh.

*  Húy Thị Long, trú trì chùa Hải Phong, thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận.

* Hiệu Bảo Vân (cầu pháp) xây dựng và trú trì chùa Tịnh Quang xã Phước Thắng.

* Hiệu Bảo Nghiêm (cầu pháp) xây dựng và trú trì chùa Nam Thạnh, thôn Thế Thạnh (nay thuộc phường Trần Quang Diệu, thành phố Qui Nhơn).

 

(Trích từ tập “LƯỢC SỬ TỔ ĐÌNH PHỔ BẢO”) 

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử     Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

Hit Counter
"khách viếng chùa"

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003