www.lebichson.org

      

..

 

CHỢ GÒ GĂNG

MAI THÌN

 

Bồng bềnh sương sớm, nón Gò Găng em đi

đội trên đầu lăn li vân lá

vàng cây rạ đỏ phên tre

đội trên đầu chồng chồng nón trắng

 

                        Chợ Gò Găng phiên sớm, lăn tăn bán mua

thì thầm ngọn đèn dầu kẽo kẹt

không leo lét, không ồn ào

vần vũ đổi ngôi sao vẫn nhóm.

 

                        Bán chục nón mua trầu mua vôi,

mua cau thuốc rễ

mua lá mua chỉ,

mua thuốc nhuộm răng

mua chục táng đường về ăn bột nhứt.

 

                        Mua thêm lưỡi cuốc về xới vườn rau ,

chờ phiên sau mua cha áo mới.

 

                        Chợ Gò Găng phiên nào cũng đợi

người bán đồ đồng nồi ba nồi bảy

quảy từ  Đập Đá qua khỏi Bả Canh,

trời lên nửa sào mới ra đầu chợ.

 

                        Phiên trước mua nợ nồi ba nấu cơm

bảy đồng chờ mối mai rồi trả.

Phiên lần, phiên lữa chờ mãi không lên

héo trầu khô vôi bắt đền ai đấy.

 

                        Chợ Gò Găng là vậy.

Không  leo lét

không ồn ào

vần vũ đổi ngôi sao vẫn nhóm.

                       

..

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử     Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

Hit Counter
"khách viếng chùa"

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003