WWW.LEBICHSON.ORG

      

..

 

 

LỖI HẸN…

Lê Bích Sơn

 

Khung trời cũ bao giờ ta trở lại

hẹn mười năm núi lở non mòn

chắc ngày ấy thềm xưa rêu xanh phủ

tóc bạc màu, dòng sông cũ héo hon…

 

Giấc mơ thoảng quanh vườn chùa chim hót

chập chờn nghe tiếng mõ bên tai

ngôi tháp cổ trầm ngâm, tịch tĩnh

ta lang thang dệt mộng giữa đêm dài…

 

Có bao giờ ta đi và đi mãi

thăng thầm giữa cuộc thế phù vân

cảnh có buồn khi người xưa lỗi hẹn

một lần đi… đi mãi … trăm năm?

 

Atlanta – Hoa Kỳ, 18/8/2013

Lê Bích Sơn

 

..

I

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử     Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh         Pháp Âm      Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 Hit Counter
ISP Internet Access