WWW.LEBICHSON.ORG

 

..

 

QUANG TRUNG - NGUYỄN HUỆ

Triều Phong  Đặng Đức Bích

 

Áo vải cờ đào dựng nghiệp nhanh

Tây Sơn triều đại tiếng lừng danh

Địa linh hội tụ anh hùng giúp

Nhân kiệt so tài nữ tướng tranh

Bắc chiến đánh tan quân xâm lược

Nam chinh tiêu diệt giặc viên thành

Mỗi khi xuất trận mang cờ thắng

Nguyễn Huệ thiên tài rạng sử xanh…

 

.....................................................................

 

TÂY SƠN THẬP BÁT CƠ THẠCH

Triều Phong  Đặng Đức Bích

 

Mười tám nhân tài giúp Tây Sơn

Dựng nên cơ nghiệp đất Quy Nhơn

Lục Kỳ Sĩ trí văn thịnh nước

Thất Hổ Tướng tài võ kiệt nhơn

Ngũ Phụng Thư danh lưu sử sách

Thập Cơ Bát Thạch giúp giang sơn

Ai về Bình Định mà coi đó

Nữ giới côn quyền mấy kẻ hơn…

 .....................................................................

Ghi Chú:

Tây Sơn Thập Bát Cơ Thạch: là 18 tảng đá làm nền móng cho nhà Tây Sơn, những người đầu tiên giúp nhà Tây Sơn, gồm 7 vị tướng tài, 6 bậc hiền sĩ, 5 bậc anh thư.

- Thất Hổ Tướng : Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng, Lê Văn Hưng, Nguyễn Văn Tuyết, Võ Đình Tú, Nguyễn Văn Lộc, Lý Văn Bưu.

- Lục Kỳ Sĩ : Nguyễn Thung, Võ Xuân Hoài, Trương Mỹ Ngọc, Cao Tắc Tựu, La Xuân Kiều, Triệu Đình Tiệp.

- Ngũ Phụng Thư : Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Nhạn, Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Dung, Huỳnh Thị Cúc

 

 

 

..

I

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử     Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh         Pháp Âm      Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 Hit Counter
ISP Internet Access