WWW.LEBICHSON.ORG

   

..

 

TRỞ VỀ

Viết tặng người nằm dưới lòng đất lạnh!

LÊ BÍCH SƠN

 

Ngày đi lá vẫn còn xanh thắm

Trở về bạc màu tóc hài nhi

Giận mình dong ruổi theo cuộc lữ

Ngần ấy năm trôi… đã được gì?

 

Trăm năm cuộc sống có chi

Còn đây nắm cỏ xanh rì chiều mưa…

 

LÊ BÍCH SƠN

 

 

 

..

I

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử     Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh         Pháp Âm      Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 Hit Counter
ISP Internet Access