Trang chủ

Bài mới đăng tải

Phật giáo nhập môn

Phật giáo và xã hội

Phật giáo và văn hoá

Phật giáo và giáo dục

Phật giáo quốc tế

Phật giáo sử - truyện

PG và vấn đề tái sanh

Thơ ca Phật giáo

Âm nhạc Phật giáo

Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử

Mẹ và Quê hương

Di tích& văn hoá đất võ

Bình Định: Đất & Người

Thơ ca Bình Định

Nối vòng tay lớn

Thông báo

Linh tinh

Hình ảnh

English

Liên lạc

 

 

LỊCH SỬ - DANH NHÂN BÌNH ĐỊNH

Lời ngỏ người biên tập

Đôi nét giới thiệu về tỉnh Bình Định

Chùa Nhạn Sơn ở Bình Định - Quách Tấn

Đại đức Thích Thiện Mỹ - Danh Tăng Việt Nam

Đất Bình Định xưa - Hữu Vinh

Du ký "Miền đất Võ" - Viết Hiền

Giai thoại "ông Chảng" - Hữu Vinh

Giai thoại anh hùng áo vải Nguyễn Huệ - Thanh Tùng

Giai thoại Trường thi Bình Định - Nguyễn Xuân Nhâm

Giai thoại về một câu ca - Trần Xuân Toàn

Gởi lại gánh non sông - Thuý Vi

Hàn Mặc Tử - Hoài Thanh & Hoài Chân

Hoà thượng Pháp Vĩnh - Tỳ kheo Thiện Minh

Hoà thượng Quốc sư Thích Phước Huệ - Danh Tăng Việt Nam

Hoà thượng Thích Bảo An - Giác Hạnh

Hoà thượng Thích Đồng Thiện - Giác Hạnh Lê Bích Sơn

Hoà thượng Thích Giác Tánh - Môn Đồ Pháp Quyến

Hoà thượng Thích Giải An - Môn Đồ Pháp Quyến

Hoà thượng Thích Huệ Chiếu - Dang Tăng Việt Nam

Hoà thượng Thích Huệ Pháp - Danh Tăng Việt Nam

Hoà thượng Thích Nguyên Ngôn - BTC Tang lễ

Hoà thượng Thích Tâm Ấn - HT Thích Đổng Quán

Hoà thượng Thích Tâm Hoàn - Danh Tăng Việt Nam

Hoà thượng Thích Thiện Trì - Môn Đồ Pháp Quyến

Hoà thượng Thích Trí Độ - Thích Đồng Bổn (chủ biên)

Hoà thượng Thích Trí Minh - Liên Hoa

Hoà thượng Thích Trí Thắng - TT Thích Đồng Bổn chủ biên

Hoàng hậu Phú Xuân, nàng là ai? - Minh Vũ

Kẻ sĩ Bình Định dưới ngòi bút Vũ Ngọc Liễn - Trần Xuân Toàn

Làng Nho Bình Định và nghề hát Bội - Đặng Quý Địch

Lấy thành Qui Nhơn - Hữu Vinh

Lịch sử Qui Nhơn Bình Định - Bùi Phong Khê

Mai Tăng Đào Tấn và Linh Phong Tự - Lộc Xuyên

Mai Xuân Thưởng - Bùi Thúc Khán

Nếu Quang Trung không mất sớm - Huệ Vũ

Nghi án vua Quang Trung băng hà - Hữu Vinh

Nguyễn Huệ và chiến lược con người - Hoàng Phủ Ngọc Tường

Nguyễn Huệ và Ngọc Hân Công Chúa - Doãn Sĩ Quốc

Nguyễn Huệ - Vị Anh Hùng Dân Tộc - Đặng Đức Bích

Nguyễn Khuê - Trần Thị Huyền Trang

Nhà báo Hàn Mặc Tử - Trần Xuân Toàn

Nhà Tây Sơn - Đặng Đức Bích

Nhà Tây Sơn và Trương Thúc Loan - Hồ Văn Quang

Những con số ... - Lê Bích Sơn tổng hợp

Phác thảo Miền đất võ - Viết Hiền

Quách Tấn & Phật giáo - Thích Phước Sơn

Quách Tấn, chặng cuối đời - Lộc Xuyên

Quang Trung - thiên tài quân sự và chính trị - Thiện Ý

Quang Trung – Tình cảm và Sự nghiệp - Nguyễn An Phong

Quang Trung cầu hôn công chúa nhà Thanh - Hồ Văn Quang

Quang Trung và sự nghiệp giúp dân dựng nước - Viết Hiền

Qui Nhơn ngày nay - Cao Năm

Qui Nhơn và các cuộc chiến Tây Sơn - Hữu Vinh

Tầm Sư học Đạo - Huy Thọ

Tản mạn Trần Quang Diệu - Trần Thị Huyền Trang

Tây Sơn – Di tích & Truyền thuyết - Quách Tấn

Tây Sơn Lục Kỳ Sĩ - Hữu Vinh

Tây Sơn Thất Hổ Tướng - Hữu Vinh

Tây Sơn trong lòng người Việt - Cai Văn Khiêm

Thành Chánh Mẫn - Bình Định Danh Thắng và Di Tích

Thành Vijaya - Bình Định Danh Thắng và Di Tích

Tháp Chàm Bình Định - Trần Nhâm Thân

Theo dấu cổ thành - Lê Viết Thọ

Thơ võ Bình Định, nguồn thơ ca bị quên lãng - Lê Đẩu

Thượng toạ Thích Đồng Hạnh - TT Thích Trí Viên

Tìm hiểu võ cổ truyền Bình Định - Quốc Trân

Tổ Đình Quang Hoa, bao giờ thôi hết điêu tàn ? Thích Giác Thiện

Trả lại trong sáng cho Ngọc Hân - Nguyễn An Phong

Trống trận Tây Sơn - Dư Hồng Phương

Trường Quốc học Qui Nhơn - Hữu Vinh

Trường thi Bình Định - Đào Đức Chương

Tú Nhơn Ân Nguyễn Diêu - Thuý Vi

Tướng Tây Sơn Đặng Văn Long - Nguyễn Thanh Mừng

Tướng Tây Sơn Võ Văn Dũng - Phạm Đình Tòng

Tướng Xuân Phong & làng Kỳ Đáo - Đặng Chuyên

Võ học Bình Định - Đào Đức Chương

Võ tướng Phạm Nhữ Tăng - Viết Hiền

Vua Cảnh Thịnh - Nguyễn Quảng Toản - Khuyết Danh

Vua Quang Trung chọn và trọng dụng nhân tài - Hoàng Tấn

Vua Quang Trung với chiến thuật nghi binh - Hữu Vinh

Yến Lan - Nguyễn Thanh Mừng

Chùm ảnh Bình Định trong mùa nước lũ 2007 - Văn Lưu

Vua Quang Trung với Hoàng Sa & Trường Sa - theo Báo Bình Định

Những con số ... - Lê Bích Sơn tổng hợp

Ghềnh Ráng & Cảnh Đẹp Quy Nhơn - Đặng Đức Bích

Hình ảnh Quê Hương Bình Định - nhiều tác giả

 

 

I

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử     Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh         Pháp Âm      Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

WWW.LEBICHSON.ORG

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

Hit Counter
ISP Internet Access