TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

Many do not know that we are here in this world to live in harmony. Those who do know this do not fight against each other. (The Dhammapada, chapter 1, verse 6)

..

 

Xin kết một chút duyên lành với những ai đã, đang và sẽ hướng tâm đến thánh địa Bồ-Đề Đạo-Tràng!

Lê Bích Sơn

BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

Buddhagayā - 佛陀伽耶

 Video clip mặt trước Tháp Đại Giác

 Video clip lối vào Tháp Đại Giác

 Video clip bên trong Tháp Đại Giác

 Video clip một góc Bồ Đề Đạo Tràng

 Video clip Pháp hội Chư Tăng Phật giáo Tây Tạng dưới cội Bồ Đề thiêng

 

THE PLACE OF BUDDHA'S ATTAINMENT OF ENLIGHTENMENT

 

mặt trước Tháp Đại Giác

mặt trước Tháp Đại Giác

mặt bên Tháp Đại Giác

Tôn tượng Đức Phật thờ bên trong Tháp Đại Giác

các cụm tháp cổ xung quanh Tháp Đại Giác

các cụm tháp cổ xung quanh Tháp Đại Giác

Tăng ni ngồi thiền & lễ Phật quanh Tháp Đại Giác

cội Bồ-Đề thiêng được bảo quản đặc biệt

văn bia ghi dấu nơi Đức Phật thành Đạo

văn bia ghi dấu nơi Đức Phật trải qua tuần thứ hai sau khi Đắc Đạo

văn bia ghi dấu nơi Đức Phật trải qua tuần thứ ba sau khi Đắc Đạo

văn bia ghi dấu nơi Đức Phật trải qua tuần thứ tư sau khi Đắc Đạo

văn bia ghi dấu nơi Đức Phật trải qua tuần thứ năm sau khi Đắc Đạo

văn bia ghi dấu nơi Đức Phật trải qua tuần thứ sáu sau khi Đắc Đạo

văn bia ghi dấu nơi Đức Phật trải qua tuần thứ bảy sau khi Đắc Đạo

hương hoa được Phật tử dâng cúng xung quanh các Tháp Phật

hồ Muchalinda - nơi Đức Phật trải qua tuần thứ sáu trong Đại Định sau khi thành Đạo

Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại Bồ Đề Đạo Tràng

Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại Bồ Đề Đạo Tràng được rất nhiều người lễ bái

Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại Bồ Đề Đạo Tràng được rất nhiều người lễ bái

"vấn đề Miến Điện" tại Bồ Đề Đạo Tràng

một tấm poster "vấn đề Miến Điện" tại Bồ Đề Đạo Tràng

"vấn đề Miến Điện" tại Bồ Đề Đạo Tràng

một Phật tử Miến Điện cầu nguyện cho "Đất nước thanh bình - Pháp nạn sớm dứt"

một Phật tử Tây phương cúng dường chư Tăng Phật giáo Tây Tạng

Phật tử Tây Tạng dâng hoa cúng dường các Bảo Tháp

"Pháp hỷ"

"miệt mài năm tháng"

Tăng sĩ (Phật giáo) và Đạo sĩ (Bà La Môn)

có rất nhiều Phật tử Tây phương tinh tấn tu tập tại Bồ Đề Đạo Tràng

Phật tử Á đông luôn hiện diện tinh tấn tu tập tại Bồ Đề Đạo Tràng

toạ thiền

Pháp đàm

một Pháp hội Phật giáo Tây Tạng dưới cội Bồ Đề thiêng tại Bồ Đề Đạo Tràng

một Pháp hội Phật giáo Tây Tạng dưới cội Bồ Đề thiêng tại Bồ Đề Đạo Tràng

một Pháp hội Phật giáo Tây Tạng dưới cội Bồ Đề thiêng tại Bồ Đề Đạo Tràng

một Pháp hội Phật giáo Tây Tạng dưới cội Bồ Đề thiêng tại Bồ Đề Đạo Tràng

một Pháp hội Phật giáo Tây Tạng dưới cội Bồ Đề thiêng tại Bồ Đề Đạo Tràng

một Pháp hội Phật giáo Tây Tạng dưới cội Bồ Đề thiêng tại Bồ Đề Đạo Tràng

một Pháp hội Phật giáo Tây Tạng tại Bồ Đề Đạo Tràng

hình ảnh chư Tăng Phật giáo Tây Tạng có mặt trên mọi thánh tích Phật giáo Ấn Độ & Nepal

Bồ Đề Đạo Tràng cũng là một trong những thánh địa quan trọng của tín đồ Ấn giáo

"Cúp điện à... Có sao đâu... Ta trở về ngày tháng cũ..."

 

TÌM DẤU CHÂN XƯA - Ký sự hành hương - Lê Bích Sơn

 

BỘ ẢNH LƯU NIỆM ĐOÀN HÀNH HƯƠNG

THEO DẤU CHÂN PHẬT 2006

BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

 

Tháp Đại Giác - Bồ Đề Đạo Tràng

Tháp Đại Giác - Bồ Đề Đạo Tràng

Tháp Đại Giác - Bồ Đề Đạo Tràng

Tôn tượng Đức Bổn Sư bên trong Tháp Đại Giác - Bồ Đề Đạo Tràng

ảnh chụp lúc vừa đến ga Gaya

ảnh chụp lúc vừa đến ga Gaya

xe du lịch đón & đưa vào Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cổng chào Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Đại Tháp Giác Ngộ

ảnh lưu niệm trước Đại Tháp Giác Ngộ

Tụng Kinh & lễ Phật trước cội "Bồ Đề Linh Thọ" - Bồ Đề Đạo Tràng

Kinh hành quanh cội "Bồ Đề Linh Thọ & Đại Tháp Giác Ngộ - Bồ Đề Đạo Tràng

Kinh hành quanh cội "Bồ Đề Linh Thọ & Đại Tháp Giác Ngộ - Bồ Đề Đạo Tràng

Kinh hành quanh cội "Bồ Đề Linh Thọ & Đại Tháp Giác Ngộ - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cội "Bồ Đề Linh Thọ" - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cội "Bồ Đề Linh Thọ" - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cội "Bồ Đề Linh Thọ" - Bồ Đề Đạo Tràng

ảnh lưu niệm cùng Thầy Thông Hạnh trước cội "Bồ Đề Linh Thọ"

ảnh lưu niệm cùng Vijay trước cội "Bồ Đề Linh Thọ"

ảnh chụp tại Animesa Locana - nơi Đức Phật trải qua tuần thứ hai trong Thiền Định sau khi Ngài Thành Đạo

một góc Bồ Đề Đạo Tràng (nơi Đức Phật trải qua tuần thứ năm sau khi thành Đạo)

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại hồ Mucalinda - nơi Đức Phật trải qua tuần thứ sáu sau khi Ngài Thành Đạo

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cội Rajayatana - nơi Đức Phật trải qua tuần thứ bảy sau khi Ngài Thành Đạo

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cội Rajayatana - nơi Đức Phật trải qua tuần thứ bảy sau khi Ngài Thành Đạo

Đoàn chụp ảnh lưu niệm bên trụ đá Asoka - Bồ Đề Đạo Tràng

ảnh chụp cùng TT Thích Liêm Chính tại Bồ Đề Đạo Tràng

ảnh lưu niệm tại Bồ Đề Đạo Tràng

Trung Tâm Tu Học Viên Giác - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng HT Thích Hộ Giác tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng HT Thích Hộ Giác tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng HT Thích Hộ Giác tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng HT Thích Hộ Giác tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác

ảnh chụp cùng HT Thích Hộ Giác tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Sư Chơn Trí tại Wat Pa - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Sư Chơn Trí tại Wat Pa - Bồ Đề Đạo Tràng

Tham dự buổi lễ Trai tăng tại Wat Pa (Chùa Thái) do Phật tử Việt Nam hỷ cúng

Tham dự buổi lễ Trai tăng tại Wat Pa (Chùa Thái) do Phật tử Việt Nam hỷ cúng

Buổi lễ Trai tăng tại Wat Pa (Chùa Thái) do Phật tử Việt Nam hỷ cúng - Bồ Đề Đạo Tràng

đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Sư cả Chùa Thái Lan

Việt Nam Phật Quốc Tự - Bồ Đề Đạo Tràng

cổng Việt Nam Phật Quốc Tự - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Việt Nam Phật Quốc Tự - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Việt Nam Phật Quốc Tự - Bồ Đề Đạo Tràng

ảnh lưu niệm tại Việt Nam Phật Quốc Tự - Bồ Đề Đạo Tràng

đi bộ Hành Hương Thập Tự khu vực Bồ Đề Đạo Tràng

dòng sông Ni Liên ngày nay

một đoạn dòng sông Ni Liên ngày nay

nơi Đức Phật nhận bó cỏ "Kusa" (Cát Tường) trước khi Thành Đạo

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại nơi Đức Phật nhận bó cỏ Kusa dùng làm Thiền Tòa

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại nơi Đức Phật nhận bó cỏ Kusa dùng làm Thiền Tòa

Tháp tưởng niệm nơi Đức Phật nhận bát cháo sữa từ nàng Sujata dâng cúng

tượng Đại Phật Nhật Bản - Bồ Đề Đạo Tràng

ảnh chụp trước tượng Đại Phật Nhật Bản

ảnh chụp trước tượng Đại Phật Nhật Bản

chùa Butan - Bồ Đề Đạo Tràng

Mahabodhi Meditation Centre - Bồ Đề Đạo Tràng

buổi sáng an lành với menu thức ăn Ấn Độ

cỗ xe tìm lại những ngày xưa

một chút sẻ chia

ảnh chụp trong buổi chẩn bần do Phật tử Việt Nam thực hiện tạo Wat Pa - Bồ Đề Đạo Tràng

ảnh chụp trong buổi chẩn bần do Phật tử Việt Nam thực hiện tạo Wat Pa - Bồ Đề Đạo Tràng

ảnh chụp cùng Thầy Tri Sự Chùa Đài Loan - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước lúc giã từ Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước lúc giã từ Bồ Đề Đạo Tràng

 

Trở về trang hình ảnh chuyến Hành Hương Phật Tích Ấn Độ & Nepal 2006

 

Lumbini - Lâm Tỳ Ni - nơi Phật Đản sanh

 

Buddhagaya - Bồ Đề Đạo Tràng - nơi Phật Thành Đạo

 

Sarnath - Lộc Uyển - lần đầu Phật truyền bá Chánh Pháp

 

Kushinagar - Câu Thi Na - nơi Phật thị hiện Niết Bàn

 

Rajgir - Vương Xá Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ nhất thời Phật tại thế

 

Sravasti - Xá Vệ Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ hai thời Phật tại thế

 

Thành phố Delhi & Agra

 

Buổi phát quà "Vòng Tay Nhân Ái"

 

TÌM DẤU CHÂN XƯA - Ký sự hành hương - Lê Bích Sơn

 

..

I

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử     Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh         Pháp Âm      Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)