www.lebichson.org

 

..

 

ENGLISH

 

AMERICAN BUDDHISM ON THE RISE - By Jane Lampman

DHARMA IN THE MUSIC & MUSIC IN THE DHARMA - Rev. Heng Sure

THE BUDDHA'S STORY - For Buddhist Children

STORIES OF THE BUDDHA’S FORMER BIRTHS by Anjali Pal

THE "HEART" OF THE PERFECT WISDOM SŪTRA Translated by Le Bich Son

HEART OF PERFECT WISDOM Translated by Truc Huy

"THE BUDDHA AND HIS TEACHINGS" Edited by Narada, Reviewed by L. B. Son

THE LEGEND OF KSITIGARBHA BODHISATTVA IN CHINA by Le Bich Son

THE SACRED SITE OF KSITIGARBHA BODHISATTVA IN CHINA by Le Bich Son

KSITIGARBHA BODHISATTVA CONFESSIONAL HYMN Translated by L.B.Son

THE TEN COMMANDMENTS OF MINDFULNESS Translated by Tam Lac

THE FOURTEEN TEACHINGS OF THE BUDDHA Translated by Tam Lac

A DAY LIKE EVERY OTHER Translated by Tam Lac

BIRTH OF THE BODHISATTVA by Tâm Lạc

TATHĀGATA by Tâm Lạc Jessica Tran

MEDITATION by Tam Lac

HOMELAND Translated by Tâm Lạc

THE PURE TRANSCENDENT STREAM Translated by Tam Lac

SUFFERING OF LOVE by Jessica A.Tran Tam Lac

A TRIBUTE TO MOTHER ON ULLAMBANA DAY translated by Tâm Lạc

BRIEF HISTORY OF THE UNIVERSITY OF DELHI - www.du.ac.in

MY MOTHER by Nguyen Thi Xuan Vinh

KOHINOOR SINGH EMBARKS ON A NEW VOYAGE by Sampada Malla

WHAT IS LIFE - K T S Sarao

THE CHANT OF COMPASSION - English version

Documentary film The Dalai Lama: Soul of Tibet (avi, 44m10s, 349MB)

 

..

 

Contact us         English          Home

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Established: 10 September 2003

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)