TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - Many do not know that we are here in this world to live in harmony. Those who do know this do not fight against each other. (The Dhammapada, chapter 1, verse 6)

..

 

LUNAR NEW YEAR IN SAIGON - VIETNAM

HÌNH ẢNH SÀI GÒN ĐÓN XUÂN ĐINH HỢI 2007

Chân thành cảm ơn bạn Nguyen Thanh (dieuson79@yahoo.com) đã gởi những hình ảnh này đến trang nhà!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ ảnh lưu niệm chuyến tham quan New York 2007 - phần 1

 

Bộ ảnh lưu niệm chuyến tham quan New York 2007 - phần 2

 

Bộ ảnh lưu niệm chuyến tham quan Washington DC 2007

 

Bộ ảnh lưu niệm chuyến tham quan Washington State 2007

 

Bộ ảnh lưu niệm chuyến tham quan Tp Olympia - WA 2007

 

Bộ ảnh lưu niệm chuyến tham quan Georgia - 2007

 

Bộ ảnh Niệm Phật Đường Myrtle Beach - South Carolina

 

Bộ ảnh Lễ An Vị Phật Niệm Phật Đường Myrtle Beach - South Carolina

 

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm        Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)