TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - Many do not know that we are here in this world to live in harmony. Those who do know this do not fight against each other. (The Dhammapada, chapter 1, verse 6)

..

 

CHÙA TÂY PHƯƠNG - GEORGIA

Photo by Le Bich Son

 

video clip tuyết bắt đầu rơi trong sân trước chùa (xin clich vào đây)

video clip một góc chùa Tây Phương khi tuyết đang rơi (xin click vào đây)

video clip một góc chùa Tây Phương khi tuyết chưa tan hết (xin click vào đây)

video clip khung cảnh sau lưng tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm lộ thiên (xin click vào đây)

video clip tuyết đang rơi vườn sau chùa Tây Phương (xin click vào đây)

video clip hai nhà kho chùa Tây Phương trong tuyết (xin click vào đây)

video clip một góc chùa Tây Phương mùa Thu (xin click vào đây)

 

Chùa Tây Phương đón mừng xuân Đinh Hợi

Chùa Tây Phương tại Tp. Gainesville - Georgia

Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên tại Chùa Tây Phương

Phật Điện chùa Tây Phương tại Tp. Gainesville - Georgia

Phật Điện chùa Tây Phương tại Tp. Gainesville - Georgia

Phật Điện chùa Tây Phương ngày Tết

Phật Điện chùa Tây Phương ngày Tết

văn nghệ mừng xuân Gia đình Phật tử Chùa Tây Phương

văn nghệ mừng xuân Gia đình Phật tử Chùa Tây Phương

văn nghệ mừng xuân Gia đình Phật tử Chùa Tây Phương

tiết mục thi năng khiếu thanh thiếu niên gia đình Phật tử (Việt ngữ)

một góc phòng khách chùa Tây Phương

Phòng làm việc của chư Tăng chùa Tây Phương tại Tp. Gainesville - Georgia

mặt trước Chùa Tây Phương vào mùa Thu

mặt trước Chùa Tây Phương vào mùa Thu

mặt trước Chùa Tây Phương vào mùa Thu

một góc vườn sau Chùa Tây Phương khi mùa Thu đến

một góc vườn sau Chùa Tây Phương khi mùa Thu đến

mặt trước Chùa Tây Phương vào mùa Thu

Trung Thu 2007 tại Chùa Tây Phương - Gainesville, Georgia

Trung Thu 2007 tại Chùa Tây Phương - Gainesville, Georgia

Trung Thu 2007 tại Chùa Tây Phương - Gainesville, Georgia

Trung Thu 2007 tại Chùa Tây Phương - Gainesville, Georgia

Trung Thu 2007 tại Chùa Tây Phương - Gainesville, Georgia

Trung Thu 2007 tại Chùa Tây Phương - Gainesville, Georgia

video clip # 01 Trung Thu tại chùa Tây Phương (xin click vào đây)

video clip # 02 Trung Thu tại chùa Tây Phương (xin click vào đây)

một góc nghĩa trang "Memorial Park" gần chùa Tây Phương, Gainesville - Georgia

một góc nghĩa trang "Memorial Park" vào Thu

một góc nghĩa trang "Memorial Park" vào Thu

một góc nghĩa trang "Memorial Park" vào Thu

một góc đường Tp. Gainesville vào Thu

một góc Chùa Tây Phương trong chiếc áo mùa đông

một góc Chùa Tây Phương trong chiếc áo mùa đông

một góc Chùa Tây Phương trong chiếc áo mùa đông

một góc Chùa Tây Phương trong chiếc áo mùa đông

một góc Chùa Tây Phương trong chiếc áo mùa đông

vườn sau chùa Tây Phương trong chiếc áo mùa đông

hai nhà kho vườn sau trong tuyết

thùng thư trong những ngày tuyết rơi

một góc Chùa Tây Phương trong chiếc áo mùa đông

một góc Atlanta khi đêm xuống

một góc Atlanta khi đêm xuống

một góc Atlanta khi đêm xuống

một góc Atlanta khi đêm xuống

một góc Atlanta khi đêm xuống

một góc Atlanta khi đêm xuống

một góc Atlanta khi đêm xuống

một góc Atlanta khi đêm xuống

"Georgia State House"

 

CHÙA VIÊN THÔNG - DORAVILLE

ĐẠI LỄ AN VỊ PHẬT & TẤN PHONG TRỤ TRÌ

Ngày 11 tháng 2 năm 2007

Photo by Le Bich Son

 

Viện chủ: HT THÍCH TRÍ CHƠN

Trụ trì: TT THÍCH HẢI CHÁNH

 

Lễ an vị Phật & tấn phong trụ trì Chùa Viên Thông - Georgia

Lễ an vị Phật & tấn phong trụ trì Chùa Viên Thông - Georgia

 

Video clip ATLANTA # 1          Video clip ATLANTA # 2         Video clip ATLANTA # 3

 

Video clip ATLANTA # 4            Video clip ATLANTA # 5

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm        Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)