TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - Many do not know that we are here in this world to live in harmony. Those who do know this do not fight against each other. (The Dhammapada, chapter 1, verse 6)

..

 

BỘ ẢNH LƯU NIỆM TẠI OLYMPIA

THỦ PHỦ WASHINGTON STATE - 2007

 

ảnh chụp tại phi trường Seattle Tacoma ngày đặt chân đến Washington State

Chùa Liên Hoa tại Olympia - Thủ phủ tiểu bang Washington

Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên Chùa Liên Hoa tại Olympia

ảnh lưu niệm cùng TT Thích Nguyên Kim tại Chùa Vạn Hạnh - Washington State

Toà Thị Chính Olympia

ảnh lưu niệm trước Toà Thị Chính Olympia

ảnh lưu niệm cùng TT Thích Nguyên Kim trước Tumwater Fall

Cư sĩ Tang Do chụp ảnh lưu niệm cùng TT Thích Nguyên Kim trước Tumwater Fall

Tumwater Fall - một thắng cảnh của Olympia

Tumwater Fall - một thắng cảnh của Olympia

phòng trưng bày nghệ thuật dân gian của người da đỏ cạnh Tumwater Fall

di vật nghệ thuật dân gian của người da đỏ cạnh Tumwater Fall

Tumwater Fall - thắng cảnh của Olympia

ảnh lưu niệm tại Chùa Vạn Hạnh - Washington State

ảnh lưu niệm tại Chùa Cổ Lâm - Washington State

ảnh lưu niệm cùng TT Thích Nguyên Kim tại Chùa Cổ Lâm - Washington State

ảnh chụp tại Chánh điện Chùa Cổ Lâm - Seattle

buổi Pháp đàm tại Chùa Cổ Lâm - Seattle

ảnh lưu niệm cùng Chư Tăng ni & Phật tử Chùa Cổ Lâm - Seattle

ảnh lưu niệm cùng Chư Tăng ni & Phật tử Chùa Cổ Lâm - Seattle

buổi Pháp đàm tại Phước An Đạo Tràng - Seattle

một buổi Pháp đàm tại Seattle

một buổi Pháp đàm tại Seattle

một buổi Pháp đàm tại Seattle

một buổi Pháp đàm tại Seattle

 

Bộ ảnh chuyến tham quan New York 2007 - phần 1

 

Bộ ảnh chuyến tham quan New York 2007 - phần 2

 

Bộ ảnh chuyến tham quan Washington DC 2007

 

Bộ ảnh chuyến tham quan Washington State 2007

 

Bộ ảnh Niệm Phật Đường Myrtle Beach - South Carolina

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm        Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)