TRANG CHỦ

www.lebichson.org

TRANG CHỦ

 

..

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH

LỄ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG DI TÍCH ĐỨC KIỀU-ĐÀM-DI

TẠI VAISHALI (TỲ-XÁ-LY) - BIHAR - ẤN ĐỘ,

Ngày 17 tháng 01 năm 2005

 

Trụ đá Asoka tại Tỳ-Xá-Ly

Di tích tháp tôn thờ xá lợi Đức Phật của người Lichchavis tại Tỳ-Xá-Ly

Tháp Hoà Bình của Nhật Bản tại Tỳ-Xá-Ly

Toàn cảnh Việt-Nam Kiều-Đàm-Di Ni-Viện tại Tỳ-Xá-Ly

Lễ đặt đá xây dựng Di tích Đức Kiều-Đàm-Di (17/01/2005)

Lễ đặt đá xây dựng Di tích Đức Kiều-Đàm-Di (17/01/2005)

Lễ đặt đá xây dựng Di tích Đức Kiều-Đàm-Di (17/01/2005)

Lễ đặt đá xây dựng Di tích Đức Kiều-Đàm-Di (17/01/2005)

Chư Tôn Đức chứng minh, chính quyền và Ban Trụ-Trì chụp ảnh lưu niệm

đặt đá xây dựng di tích Đức Kiều-Đàm-Di tại Tỳ-Xá-Ly

sinh viên VN từ Delhi về Vaishali phụ giúp Lễ đặt đá xây dựng Di tích Đức Kiều-Đàm-Di

 

Ảnh lưu niệm trong ngày đặt đá xây bờ thành Kiều-Đàm-Di Ni Viện

dưới sự chứng minh của TT. Thích Minh Thông và Sư Viên Minh (02/2004)

 Ảnh lưu niệm trong ngày đặt đá xây bờ thành Kiều-Đàm-Di Ni Viện

dưới sự chứng minh của TT. Thích Minh Thông và Sư Viên Minh (02/2004)

Ảnh lưu niệm trong ngày đặt đá xây bờ thành Kiều-Đàm-Di Ni Viện

dưới sự chứng minh của TT. Thích Minh Thông và Sư Viên Minh (02/2004)

Ảnh lưu niệm trong ngày đặt đá xây bờ thành Kiều-Đàm-Di Ni Viện

dưới sự chứng minh của TT. Thích Minh Thông và Sư Viên Minh (02/2004)

 

Địa chỉ liên lạc:

MAHAPRAJAPATI NUNNERY (Vietnamese Temple)

VISHWASHANTI PAGODA ROAD,

VAISHALI 844128, HAZIPUR DIST., BIHAR - INDIA

Phone: (+91) 9431007668

Ban Trụ - Trì:

Ni sư T. N. KHIẾT MINH

Ni sư T. N. NHƯ THUẬN

Ni sư T. N. NHƯ BỬU

Ni sư T. N. ĐÀM HẢI

Ban trợ lý trụ trì:

Sư cô T. N. Huệ Phúc

Sư cô T. N. Liên Hoà

Sư cô. T. N. Liễu Pháp

Sư cô T. N. Nhật Hạnh

 

..

I

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử     Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh         Pháp Âm      Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)