..

Video clip Dharamshala # 01

Video clip Dharamshala # 03

Video clip Dharamshala # 02

Video clip Dharamshala # 04

Video clip chư Tăng Thảo luận Phật Pháp # 01

Video clip chư Tăng Thảo luận Phật Pháp # 02

Video clip chư Tăng tạo Mạn Đà La # 01

Video clip chư Tăng Thảo luận Phật Pháp # 03

Video clip chư Tăng tạo Mạn Đà La # 02

Video clip ngọn Tirund - Dharamshala

Video clip Dharamshala trong mắt tín đồ Hindu

 

Để xem được các file FLV máy tính quý vị nên cài chương trình "GOM Player" hoặc "Real Player"

Download miễn phí ở đây => http://www.gomplayer.com/main.html

hoặc http://www.realplayer.com

 

DHARAMSHALA MÙA XUÂN 2006

 

ảnh chụp trên ngọn Dhauladhar, Dharamshala, H.P. (Jan 2006)

ảnh chụp trên ngọn Dhauladhar, Dharamshala, H.P. (Jan 2006)

ảnh chụp trên ngọn Dhauladhar mùa tuyết phủ (Jan 2006)

một góc Dharamshala nhìn từ ngọn Dhauladhar (Jan 2006)

ảnh chụp từ ngọn Dhauladhar (Jan 2006)

trên đường lên đỉnh Tirund (Triund ?) của ngọn Dhauladhar (Jan 2006)

đường lên đỉnh Tirund đoạn tuyết đã tan (Jan 2006)

trên đường lên đỉnh Tirund (Jan 2006)

"Bạn đường" gặp nhau trên đường "chinh phục" đỉnh Tirund (Jan 2006)

ảnh chụp trên đỉnh Tirund mùa tuyết phủ (Jan 2006)

ảnh chụp trên đỉnh Tirund mùa tuyết phủ (Jan 2006)

ảnh chụp trên đỉnh Tirund mùa tuyết phủ (Jan 2006)

ảnh chụp trên đỉnh Tirund mùa tuyết phủ (Jan 2006)

ảnh chụp trên đỉnh Tirund mùa tuyết phủ (Jan 2006)

ảnh chụp trên đỉnh Tirund mùa tuyết phủ (Jan 2006)

ảnh chụp cùng "bạn leo núi" trên đỉnh Tirund mùa tuyết phủ (Jan 2006)

xin "khắc" hai chữ "VIỆT NAM" mến yêu trên đỉnh cao nhất có thể đến

ảnh chụp tại Tu viện Gyuto Tantric, Dharamshala, H.P. (Jan 2006)

ảnh chụp cùng cư sĩ N.Đ. Tuệ Lạc tại Tu viện Namgyal - Dharamshala (Jan 2006)

ảnh chụp tại Tu viện Gyuto Tantric, Dharamshala, H.P. (Jan 2006)

ảnh chụp tại Tu viện Gyuto Tantric, Dharamshala, H.P. (Jan 2006)

ảnh chụp tại Tu viện Gyuto Tantric, Dharamshala, H.P. (Jan 2006)

ảnh chụp tại Tu viện Gyuto Tantric, Dharamshala, H.P. (Jan 2006)

ảnh chụp tại Tu viện Gyuto Tantric, Dharamshala, H.P. (Jan 2006)

ảnh chụp tại Tu viện Gyuto Tantric, Dharamshala, H.P. (Jan 2006)

ảnh chụp tại Tu viện Gyuto Tantric, Dharamshala, H.P. (Jan 2006)

ảnh chụp cùng tài xế Bhuwan tại Tu viện Gyuto Tantric, Dharamshala, H.P. (Jan 2006)

ảnh chụp tại một quán ăn rất "dễ thương" ở tiểu bang Haryana (Jan 2006)

ảnh chụp tại một quán ăn "dễ thương" Choupal - Haryana (Jan 2006)

ảnh chụp tại một quán ăn "dễ thương" Choupal - Haryana (Jan 2006)

 

Hình ảnh chuyến đi Hoa Kỳ 2006 (xin click vào đây)

 

Hình ảnh thành phố Delhi 2006 (xin click vào đây)

 

Hình ảnh hành hương Trung Quốc 2006 (xin click vào đây)

 

Hình ảnh chuyến đi Châu Âu 2004 (xin click vào đây)

 

 click vào đây để trở về mục hình ảnh

 

..

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 Hit Counter
ISP Internet Access