..

 

HÀNH HƯƠNG - PILGRIMAGE

"THEO DẤU CHÂN PHẬT - 2005"

“WALK IN THE FOOTSTEPS OF THE BUDDHA - 2005”

18/10/2005 -- 31/10/2005

 

* Trang nhà hiện đang trong tình trạng quá tải. Vì vậy chúng tôi tạm thời xoá đi một vài hình ảnh đã online trước đây. Thành thật cáo lỗi cùng quý vị!

 

Buddha's śarīra*

Xá-lợi của Đức Phật tại Bảo Tàng Quốc Gia Ấn Độ - New Delhi

(ảnh chụp lại - đã được sự chấp thuận của Ban quản lý Bảo Tàng)

 

..

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 Hit Counter
ISP Internet Access