TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

A picture is worth a thousand words - Tibetans protests against Chinese rule in Tibet in March 2008 - A picture is worth a thousand words - Tibetans protests against Chinese rule in Tibet in March 2008

..

 

TÂY TẠNG - Sự kiện & Sự thật

TIBET – Events & Facts

 Hình ảnh hơn ngàn lời nói – Picture's worth a thousand words

 

Stand with Tibet - Stop the Violence (click here)

 

( video clips as *.flv files – open with “GOM Player” or “Real Player” )

video clip Vấn đề Tây Tạng # 01

video clip Vấn đề Tây Tạng # 03

video clip Vấn đề Tây Tạng # 05 

video clip Vấn đề Tây Tạng # 07

video clip Vấn đề Tây Tạng # 09

video clip Vấn đề Tây Tạng # 11

video clip Vấn đề Tây Tạng # 13

video clip Vấn đề Tây Tạng # 15

video clip Vấn đề Tây Tạng # 17

video clip Vấn đề Tây Tạng # 19

video clip Vấn đề Tây Tạng # 21

video clip Vấn đề Tây Tạng # 23

video clip Vấn đề Tây Tạng # 25

video clip Vấn đề Tây Tạng # 27

video clip Vấn đề Tây Tạng # 29

video clip Vấn đề Tây Tạng # 31

video clip Vấn đề Tây Tạng # 33

video clip Vấn đề Tây Tạng # 35

video clip Vấn đề Tây Tạng # 37

video clip Vấn đề Tây Tạng # 39

video clip Vấn đề Tây Tạng # 41

video clip Vấn đề Tây Tạng # 43

video clip Vấn đề Tây Tạng # 45

video clip Vấn đề Tây Tạng # 47

video clip Vấn đề Tây Tạng # 49

video clip Vấn đề Tây Tạng # 51

video clip Vấn đề Tây Tạng # 53

video clip Vấn đề Tây Tạng # 02

video clip Vấn đề Tây Tạng # 04

video clip Vấn đề Tây Tạng # 06

video clip Vấn đề Tây Tạng # 08

video clip Vấn đề Tây Tạng # 10

video clip Vấn đề Tây Tạng # 12

video clip Vấn đề Tây Tạng # 14

video clip Vấn đề Tây Tạng # 16

video clip Vấn đề Tây Tạng # 18

video clip Vấn đề Tây Tạng # 20

video clip Vấn đề Tây Tạng # 22

video clip Vấn đề Tây Tạng # 24

video clip Vấn đề Tây Tạng # 26

video clip Vấn đề Tây Tạng # 28

video clip Vấn đề Tây Tạng # 30

video clip Vấn đề Tây Tạng # 32

video clip Vấn đề Tây Tạng # 34

video clip Vấn đề Tây Tạng # 36

video clip Vấn đề Tây Tạng # 38

video clip Vấn đề Tây Tạng # 40

video clip Vấn đề Tây Tạng # 42

video clip Vấn đề Tây Tạng # 44

video clip Vấn đề Tây Tạng # 46

video clip Vấn đề Tây Tạng # 48

video clip Vấn đề Tây Tạng # 50

video clip Vấn đề Tây Tạng # 52

video clip Vấn đề Tây Tạng # 54

video clip khu phố Tây Tạng tại Delhi - Ấn Độ

Để xem được các file FLV máy tính quý vị nên cài chương trình "GOM Player" hoặc "Real Player"

TIN TỨC & BÌNH LUẬN TỪ NHỮNG ĐÀI PHÁT THANH VIỆT NGỮ HẢI NGOẠI

Audio Sự kiện Tây Tạng # 01 (mp3)

Audio Sự kiện Tây Tạng # 03 (mp3)

Audio Sự kiện Tây Tạng # 05 (mp3)

Audio Sự kiện Tây Tạng # 07 (mp3)

Audio Sự kiện Tây Tạng # 02 (mp3)

Audio Sự kiện Tây Tạng # 04 (mp3)

Audio Sự kiện Tây Tạng # 06 (mp3)

Chân thành cảm ơn quý độc giả đã gởi các video & audio trên đến trang nhà!

 

 

 

..

www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success! www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success!

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế

     I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm        Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)