TRANG CHỦ

www.lebichson.org

TRANG CHỦ

  ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM THÂN YÊU, NƠI ĐÃ CHO TA NIỀM HẠNH PHÚC LẪN KHỔ ĐAU - THÀNH KÍNH TRI ÂN MẸ CHA, NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHO CON TRÁI TIM VÀ HÌNH HÀI ĐỂ CON ĐI VÀO CUỘC SỐNG!

..

 

May each day of 2008 bring Peace & Calm into your life

HAPPY NEW YEAR

HÌNH ẢNH KHẮP NƠI CHÀO ĐÓN NĂM 2008

Video clip Thế giới chào đón Thiên niên kỷ mới 2000

Video clip Thế giới chào đón năm 2008 - CNN

Video clip Thế giới chào đón năm 2008 - BBC (Download, xem với Real Player)

Để xem các file flv hoặc irv máy tính quý vị cần có chương trình "GOM Player" hoặc "Real Player"

Download miễn phí ở đây => http://www.gomplayer.com/main.html

hoặc http://www.realplayer.com

Video clip Sysney chào đón năm 2008

Video clip Tokyo chào đón năm 2008

Video clip Seoul chào đón năm 2008

Video clip Hongkong chào đón năm 2008

Video clip Singapore chào đón năm 2008

Video clip Bangkok chào đón năm 2008

Video clip # 01 Taipei chào đón năm 2008

Video clip Manila chào đón năm 2008

Video clip # 02 Taipei chào đón năm 2008

Video clip # 1 Paris chào đón năm 2008

Video clip phóng sự đón năm 2008 của BBC

Video clip # 2 Paris chào đón năm 2008

Video clip #1 London chào đón năm 2008

Video clip Kiel (Đức) chào đón năm 2008

Video clip #2 London chào đón năm 2008

Video clip Vienna chào đón năm 2008

Video clip Dubai chào đón năm 2008

Video clip Rome chào đón năm 2008

Video clip #1 New York chào đón năm 2008

Video clip Beijing chào đón năm 2008

Video clip #2 New York chào đón năm 2008

Video clip Sofia chào đón năm 2008

Video clip New Zealand chào đón năm 2008

Video clip Bombay chào đón năm 2008

Video clip Berlin chào đón năm 2008

Video clip Amsterdam chào đón năm 2008

Video clip Florida chào đón năm 2008

Video clip Moscow chào đón năm 2008

Video clip Kansas chào đón năm 2008

Video clip Ottawa chào đón năm 2008

Video clip San Francisco #1 đón năm 2008

Video clip San Francisco #2 đón năm 2008

Video clip Seattle đón năm 2008

 

Video clip Quảng trường Times - New York chuẩn bị đón năm 2008

Video clip New York chào đón năm 2008 (quay lại từ TV)

Video clip một bài nhạc Chào đón năm 2008 từ đất nước Hà Lan 

Video clip Thế giới chào đón Thiên niên kỷ mới 2000

Video clip Thế giới chào đón năm 2008 - CNN

Video clip phóng sự đón năm 2008 - BBC

Video clip Thế giới chào đón năm 2008 - BBC (Download, xem với Real Player)

Video clip Hoa Kỳ chuẩn bị đón năm mới 2008 ở Quảng trường Times

Video clip Amsterdam chào đón năm 2008

Video clip Bangkok chào đón năm 2008

Video clip Beijing chào đón năm 2008

Video clip Berlin chào đón năm 2008

Video clip Bombay chào đón năm 2008

 Video clip Dubai chào đón năm 2008

Video clip Florida chào đón năm 2008

Video clip Hongkong chào đón năm 2008

Video clip Kansas chào đón năm 2008

Video clip Kiel (Đức) chào đón năm 2008

Video clip London #1 chào đón năm 2008

Video clip London #2 chào đón năm 2008

Video clip Manila chào đón năm 2008

Video clip Moscow chào đón năm 2008

Video clip New York #1 chào đón năm 2008

Video clip New York #2 chào đón năm 2008

Video clip New Zealand chào đón năm 2008

Video clip Ottawa chào đón năm 2008

Video clip Paris #1 chào đón năm 2008

Video clip Paris #2 chào đón năm 2008

Video clip Rome chào đón năm 2008

Video clip San Francisco #1 đón năm 2008

Video clip San Francisco #2 đón năm 2008

Video clip Seattle đón năm 2008

Video clip Seoul chào đón năm 2008

Video clip Singapore chào đón năm 2008

Video clip Sofia chào đón năm 2008

Video clip Sysney chào đón năm 2008

Video clip Taipei #1 chào đón năm 2008

Video clip Taipei #2 chào đón năm 2008

Video clip Tokyo chào đón năm 2008

Video clip Vienna chào đón năm 2008

Video clip New York chào đón năm 2008 (quay lại từ TV)

Video clip một bài nhạc Chào đón năm 2008 từ đất nước Hà Lan

..

I

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử     Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh         Pháp Âm      Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)