TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - Many do not know that we are here in this world to live in harmony. Those who do know this do not fight against each other. (The Dhammapada, chapter 1, verse 6)

..

 

 

BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

Buddhagayā - 佛陀伽耶

 

 

Tháp Đại Giác - Bồ Đề Đạo Tràng

Tháp Đại Giác - Bồ Đề Đạo Tràng

Tháp Đại Giác - Bồ Đề Đạo Tràng

Tôn tượng Đức Bổn Sư bên trong Tháp Đại Giác - Bồ Đề Đạo Tràng

ảnh chụp lúc vừa đến ga Gaya

ảnh chụp lúc vừa đến ga Gaya

xe du lịch đón & đưa vào Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cổng chào Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Đại Tháp Giác Ngộ

ảnh lưu niệm trước Đại Tháp Giác Ngộ

Tụng Kinh & lễ Phật trước cội "Bồ Đề Linh Thọ" - Bồ Đề Đạo Tràng

Kinh hành quanh cội "Bồ Đề Linh Thọ & Đại Tháp Giác Ngộ - Bồ Đề Đạo Tràng

Kinh hành quanh cội "Bồ Đề Linh Thọ & Đại Tháp Giác Ngộ - Bồ Đề Đạo Tràng

Kinh hành quanh cội "Bồ Đề Linh Thọ & Đại Tháp Giác Ngộ - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cội "Bồ Đề Linh Thọ" - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cội "Bồ Đề Linh Thọ" - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cội "Bồ Đề Linh Thọ" - Bồ Đề Đạo Tràng

ảnh lưu niệm cùng Thầy Thông Hạnh trước cội "Bồ Đề Linh Thọ"

ảnh lưu niệm cùng Vijay trước cội "Bồ Đề Linh Thọ"

ảnh chụp tại Animesa Locana - nơi Đức Phật trải qua tuần thứ hai trong Thiền Định sau khi Ngài Thành Đạo

một góc Bồ Đề Đạo Tràng (nơi Đức Phật trải qua tuần thứ năm sau khi thành Đạo)

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại hồ Mucalinda - nơi Đức Phật trải qua tuần thứ sáu sau khi Ngài Thành Đạo

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cội Rajayatana - nơi Đức Phật trải qua tuần thứ bảy sau khi Ngài Thành Đạo

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cội Rajayatana - nơi Đức Phật trải qua tuần thứ bảy sau khi Ngài Thành Đạo

Đoàn chụp ảnh lưu niệm bên trụ đá Asoka - Bồ Đề Đạo Tràng

ảnh chụp cùng TT Thích Liêm Chính tại Bồ Đề Đạo Tràng

ảnh lưu niệm tại Bồ Đề Đạo Tràng

Trung Tâm Tu Học Viên Giác - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng HT Thích Hộ Giác tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng HT Thích Hộ Giác tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng HT Thích Hộ Giác tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng HT Thích Hộ Giác tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác

ảnh chụp cùng HT Thích Hộ Giác tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Sư Chơn Trí tại Wat Pa - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Sư Chơn Trí tại Wat Pa - Bồ Đề Đạo Tràng

Tham dự buổi lễ Trai tăng tại Wat Pa (Chùa Thái) do Phật tử Việt Nam hỷ cúng

Tham dự buổi lễ Trai tăng tại Wat Pa (Chùa Thái) do Phật tử Việt Nam hỷ cúng

Buổi lễ Trai tăng tại Wat Pa (Chùa Thái) do Phật tử Việt Nam hỷ cúng - Bồ Đề Đạo Tràng

đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Sư cả Chùa Thái Lan

Việt Nam Phật Quốc Tự - Bồ Đề Đạo Tràng

cổng Việt Nam Phật Quốc Tự - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Việt Nam Phật Quốc Tự - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Việt Nam Phật Quốc Tự - Bồ Đề Đạo Tràng

ảnh lưu niệm tại Việt Nam Phật Quốc Tự - Bồ Đề Đạo Tràng

đi bộ Hành Hương Thập Tự khu vực Bồ Đề Đạo Tràng

dòng sông Ni Liên ngày nay

một đoạn dòng sông Ni Liên ngày nay

nơi Đức Phật nhận bó cỏ "Kusa" (Cát Tường) trước khi Thành Đạo

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại nơi Đức Phật nhận bó cỏ Kusa dùng làm Thiền Tòa

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại nơi Đức Phật nhận bó cỏ Kusa dùng làm Thiền Tòa

Tháp tưởng niệm nơi Đức Phật nhận bát cháo sữa từ nàng Sujata dâng cúng

tượng Đại Phật Nhật Bản - Bồ Đề Đạo Tràng

ảnh chụp trước tượng Đại Phật Nhật Bản

ảnh chụp trước tượng Đại Phật Nhật Bản

chùa Butan - Bồ Đề Đạo Tràng

Mahabodhi Meditation Centre - Bồ Đề Đạo Tràng

buổi sáng an lành với menu thức ăn Ấn Độ

cỗ xe tìm lại những ngày xưa

một chút sẻ chia

ảnh chụp trong buổi chẩn bần do Phật tử Việt Nam thực hiện tạo Wat Pa - Bồ Đề Đạo Tràng

ảnh chụp trong buổi chẩn bần do Phật tử Việt Nam thực hiện tạo Wat Pa - Bồ Đề Đạo Tràng

ảnh chụp cùng Thầy Tri Sự Chùa Đài Loan - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước lúc giã từ Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước lúc giã từ Bồ Đề Đạo Tràng

 

"Tìm Dấu Chân Xưa" ký sự hành hương của Lê Bích Sơn

 

Trở về trang hình ảnh chuyến Hành Hương Phật Tích Ấn Độ & Nepal 2006

 

Lumbini - Lâm Tỳ Ni - nơi Phật Đản sanh

 

Buddhagaya - Bồ Đề Đạo Tràng - nơi Phật Thành Đạo

 

Sarnath - Lộc Uyển - lần đầu Phật truyền bá Chánh Pháp

 

Kushinagar - Câu Thi Na - nơi Phật thị hiện Niết Bàn

 

Rajgir - Vương Xá Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ nhất thời Phật tại thế

 

Sravasti - Xá Vệ Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ hai thời Phật tại thế

 

Thành phố Delhi & Agra

 

Buổi phát quà "Vòng Tay Nhân Ái"

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)