TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - Many do not know that we are here in this world to live in harmony. Those who do know this do not fight against each other. (The Dhammapada, chapter 1, verse 6)

..

 

 

BỘ ẢNH LƯU NIỆM ĐOÀN HÀNH HƯƠNG

THEO DẤU CHÂN PHẬT 2006

CÂU THI NA

Kuśinagara / Kuśigramaka 拘尸那城 / 拘尸城

 

Tháp Niết Bàn tại Câu Thi Na (Kushinagar / Kusinara)

Tháp Niết Bàn tại Câu Thi Na (Kushinagar / Kusinara)

Tháp Niết Bàn tại Câu Thi Na (Kushinagar / Kusinara)

Tháp Niết Bàn tại Câu Thi Na (Kushinagar / Kusinara)

Tháp Niết Bàn tại Câu Thi Na (Kushinagar / Kusinara)

Tháp Niết Bàn tại Câu Thi Na (Kushinagar / Kusinara)

Câu Thi Na (Kushinagar / Kusinara)

ảnh chụp bên trong Tháp Niết Bàn - nơi Đức Phật thị hiện Niết-bàn

ảnh chụp bên trong Tháp Niết Bàn - nơi Đức Phật thị hiện Niết-bàn

ảnh chụp bên trong Tháp Niết Bàn - nơi Đức Phật thị hiện Niết-bàn

ảnh chụp bên Tháp Niết Bàn - Câu Thi Na

ảnh chụp bên Tháp Niết Bàn - Câu Thi Na

tháp Ramabhar - nơi trà tỳ nhục thân Đức Phật

bản giới thiệu tóm lược tháp Ramabhar

Đoàn chiêm bái tháp Ramabhar - nơi trà tỳ nhục thân Đức Phật

một góc tháp Ramabhar - nơi trà tỳ nhục thân Đức Phật

Đoàn chụp ảnh lưu niệm bên tháp Ramabhar - nơi trà tỳ nhục thân Đức Phật

phát quà cho những người nghèo trước tháp Ramabhar

chùa Thái tại Câu Thi Na

Phật Điện chùa Thái tại Câu Thi Na

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Chùa Thái Lan - Câu Thi Na

một góc Chùa Việt Nam tại Câu Thi Na

một góc Chùa Việt Nam tại Câu Thi Na

ảnh chụp tại Chùa Việt Nam - Câu Thi Na

Bảo tháp chùa Miến Điện tại Câu Thi Na

Bảo tháp chùa Miến Điện tại Câu Thi Na lúc bình minh

nền nhà ông Thuần Đà - nơi Đức Phật thọ nhận bữa ăn sau cùng (Pawa Nagar)

Đoàn chụp ảnh lưu niệm bên nền nhà ông Thuần Đà (Pawa Nagar) - nơi Đức Phật thọ nhận bữa ăn sau cùng

đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng hai tài xế trước lúc chia tay

đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng hai tài xế trước lúc chia tay

ảnh chụp tại Ga Gorakhpur

 

Trở về trang hình ảnh chuyến Hành Hương Phật Tích Ấn Độ & Nepal 2006

 

Lumbini - Lâm Tỳ Ni - nơi Phật Đản sanh

 

Buddhagaya - Bồ Đề Đạo Tràng - nơi Phật Thành Đạo

 

Sarnath - Lộc Uyển - lần đầu Phật truyền bá Chánh Pháp

 

Kushinagar - Câu Thi Na - nơi Phật thị hiện Niết Bàn

 

Rajgir - Vương Xá Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ nhất thời Phật tại thế

 

Sravasti - Xá Vệ Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ hai thời Phật tại thế

 

Thành phố Delhi & Agra

 

Buổi phát quà "Vòng Tay Nhân Ái"

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)