TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - Many do not know that we are here in this world to live in harmony. Those who do know this do not fight against each other. (The Dhammapada, chapter 1, verse 6)

..

 

 

BỘ ẢNH LƯU NIỆM ĐOÀN HÀNH HƯƠNG

THEO DẤU CHÂN PHẬT 2006

DELHI & AGRA

 

 

Nơi tôn trí Xá lợi Đức Phật trong Bảo Tàng Quốc Gia Ấn Độ

Nơi tôn trí Xá lợi Đức Phật trong Bảo Tàng Quốc Gia Ấn Độ

 

Đoàn chiêm bái xá lợi Đức Phật trong Bảo Tàng Quốc Gia Ấn Độ

Đoàn chiêm bái xá lợi Đức Phật trong Bảo Tàng Quốc Gia Ấn Độ

Đoàn chiêm bái xá lợi Đức Phật trong Bảo Tàng Quốc Gia Ấn Độ

Đoàn chiêm bái xá lợi Đức Phật trong Bảo Tàng Quốc Gia Ấn Độ

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Bảo Tàng Quốc Gia Ấn Độ

Đoàn viếng Rajghat - nơi hỏa táng nhục thân Thánh Gandhi

Đoàn viếng Rajghat - nơi hỏa táng nhục thân Thánh Gandhi

Đoàn viếng Rajghat - nơi hỏa táng nhục thân Thánh Gandhi

Đoàn viếng Rajghat - nơi hỏa táng nhục thân Thánh Gandhi

Đoàn viếng Rajghat - nơi hỏa táng nhục thân Thánh Gandhi

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước India Gate - New Delhi

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước India Gate - New Delhi

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước India Gate - New Delhi

"Viên Độ Đại Hiệp" biểu diễn màn xiếc rắn

ảnh chụp tại phòng 429 KTX Mansarowar - Đại học Delhi

ảnh chụp trong khi đợi tàu ở Ga New Delhi

ảnh chụp trong khi đợi tàu ở Ga New Delhi

ảnh chụp trong khi đợi tàu ở Ga New Delhi

bên trong toa tàu

"vui nhộn cùng Veg. KFC Delhi"

"vui nhộn cùng Veg. KFC Delhi"

"vui nhộn cùng Veg. KFC Delhi"

lung linh sắc màu

lung linh sắc màu

lung linh sắc màu

một quầy hàng lưu niệm

lung linh sắc màu

shop trầm hương & nữ trang

 

Kỳ quan Taj Mahal

Kỳ quan Taj Mahal

Kỳ quan Taj Mahal

một góc Taj Mahal

một góc khác Taj Mahal

một góc Taj Mahal

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Taj Mahal

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Taj Mahal

ảnh lưu niệm tại Taj Mahal

ảnh lưu niệm tại Taj Mahal

ảnh lưu niệm tại Taj Mahal

ảnh lưu niệm tại Taj Mahal

ảnh lưu niệm tại Taj Mahal

ảnh chụp tại Taj Mahal

ảnh trong ảnh (mộng trong mộng)

Vijay trước Taj Mahal

McDonald's nơi đoàn dùng sáng & trưa

phấn khởi cùng McDonald's

điểm dừng chân trên đường đến Taj Mahal

"máy" cắt cỏ "Made in India"

 

Chùm ảnh thành phố Delhi - Thu & Đông 2006 (xin click vào đây)

 

Trở về trang hình ảnh chuyến Hành Hương Phật Tích Ấn Độ & Nepal 2006

 

Lumbini - Lâm Tỳ Ni - nơi Phật Đản sanh

 

Buddhagaya - Bồ Đề Đạo Tràng - nơi Phật Thành Đạo

 

Sarnath - Lộc Uyển - lần đầu Phật truyền bá Chánh Pháp

 

Kushinagar - Câu Thi Na - nơi Phật thị hiện Niết Bàn

 

Rajgir - Vương Xá Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ nhất thời Phật tại thế

 

Sravasti - Xá Vệ Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ hai thời Phật tại thế

 

Thành phố Delhi & Agra

 

Buổi phát quà "Vòng Tay Nhân Ái"

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)