TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - Many do not know that we are here in this world to live in harmony. Those who do know this do not fight against each other. (The Dhammapada, chapter 1, verse 6)

..

 

 

BỘ ẢNH LƯU NIỆM ĐOÀN HÀNH HƯƠNG

THEO DẤU CHÂN PHẬT 2006

LÂM TỲ NI

Lumbinī 藍毘尼

 

 

hoàng hôn ở Lâm Tỳ Ni

Lâm Tỳ Ni

(Trong các sách Hán văn “Lumbinī” còn được phiên âm theo nhiều cách như: 林微尼, 林毘尼,  嵐毘尼, 龍彌你, 流彌你, 臘伐尼, 論民, 林毘, 嵐鞞尼, 留毘尼, 流毘尼, 林毘尼, 樓毘尼, 流彌尼, 論民尼, 軬尼. v.v.)

Lâm Tỳ Ni

viên đá ghi dấu nơi Đản sinh Thái tử Tất Đạt Đa

viên đá ghi dấu nơi Đản sinh Thái tử Tất Đạt Đa

văn bia Lâm Tỳ Ni - Di sản Thế giới

trụ đá Asoka trong vườn Lâm Tỳ Ni

một góc Lâm Tỳ Ni ngày nay

những dòng chữ khắc trên trụ đá Asoka trong vườn Lâm Tỳ Ni

một gốc Bồ Đề cầu nguyện trong vườn Lâm Tỳ Ni

một góc Lâm Tỳ Ni ngày nay

một góc Lâm Tỳ Ni ngày nay

một góc Lâm Tỳ Ni ngày nay

một góc Lâm Tỳ Ni ngày nay

Lumbini Garden Hotel nơi dừng chân của đoàn khi đến Lâm Tỳ Ni

khách sạn Lumbini Garden nơi dừng chân của đoàn khi đến Lâm Tỳ Ni

đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Lumbini Garden Hotel

du khách được nhắc nhở nên giữ gìn Năm Giới khi đến Lâm Tỳ Ni

một góc Việt Nam Phật Quốc Tự - Lâm Tỳ Ni

một góc Việt Nam Phật Quốc Tự - Lâm Tỳ Ni

một góc Việt Nam Phật Quốc Tự - Lâm Tỳ Ni

một góc chùa Linh Sơn tại Lâm Tỳ Ni

ảnh lưu niệm cùng Thầy Linh Quang - Trụ trì Chùa Linh Sơn tại Lâm Tỳ Ni

đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Thầy Linh Quang - Trụ trì Chùa Linh Sơn tại Lâm Tỳ Ni

 

"Tilaurakot " tên gọi thành Ca-Tỳ-La-Vệ ngày nay

Ca-Tỳ-La-Vệ

những nền gạch còn lại tại thành Ca-Tỳ-La-Vệ

Ca-Tỳ-La-Vệ ngày nay

ảnh chụp tại thành Ca-Tỳ-La-Vệ

ảnh chụp tại thành Ca-Tỳ-La-Vệ

ảnh chụp tại thành Ca-Tỳ-La-Vệ

ảnh chụp tại thành Ca-Tỳ-La-Vệ

ảnh chụp tại thành Ca-Tỳ-La-Vệ

ảnh chụp tại thành Ca-Tỳ-La-Vệ

Kudan hay rừng Ni-Câu-Đà (Nigrodharama) nơi Phật độ La-Hầu-La xuất gia

Kudan hay rừng Ni-Câu-Đà (Nigrodharama) nơi Phật độ La-Hầu-La xuất gia

rừng Ni-Câu-Đà nơi Phật độ La-Hầu-La xuất gia

đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Kudan hay rừng Ni-Câu-Đà (Nigrodharama) nơi Phật độ La-Hầu-La xuất gia

một quán nước bên đường

 

Trở về trang hình ảnh chuyến Hành Hương Phật Tích Ấn Độ & Nepal 2006

 

Lumbini - Lâm Tỳ Ni - nơi Phật Đản sanh

 

Buddhagaya - Bồ Đề Đạo Tràng - nơi Phật Thành Đạo

 

Sarnath - Lộc Uyển - lần đầu Phật truyền bá Chánh Pháp

 

Kushinagar - Câu Thi Na - nơi Phật thị hiện Niết Bàn

 

Rajgir - Vương Xá Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ nhất thời Phật tại thế

 

Sravasti - Xá Vệ Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ hai thời Phật tại thế

 

Thành phố Delhi & Agra

 

Buổi phát quà "Vòng Tay Nhân Ái"

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)