TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - Many do not know that we are here in this world to live in harmony. Those who do know this do not fight against each other. (The Dhammapada, chapter 1, verse 6)

..

 

 

BỘ ẢNH LƯU NIỆM ĐOÀN HÀNH HƯƠNG

THEO DẤU CHÂN PHẬT 2006

LỘC UYỂN

Sārnāth 鹿苑

 

 

một góc Lộc Uyển ngày nay

Lộc Uyển: Sārnāth, Mṛgadāva (鹿苑, 鹿野園, 仙人園)

một góc Lộc Uyển ngày nay

một góc Lộc Uyển ngày nay

một góc Lộc Uyển ngày nay

một góc Lộc Uyển - Ba La Nại

một góc Lộc Uyển - Ba La Nại

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Lộc Uyển - Ba La Nại

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Lộc Uyển - Ba La Nại

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Lộc Uyển - Ba La Nại

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Lộc Uyển - Ba La Nại

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Lộc Uyển - Ba La Nại

ảnh chụp tại Lộc Uyển - Ba La Nại

Đảnh lễ & nguyện cầu trước Tháp Chuyển Pháp Luân, Lộc Uyển, Ba La Nại

Đảnh lễ & nguyện cầu trước Tháp Chuyển Pháp Luân, Lộc Uyển, Ba La Nại

Đảnh lễ & nguyện cầu trước Tháp Chuyển Pháp Luân, Lộc Uyển, Ba La Nại

Đảnh lễ & nguyện cầu trước Tháp Chuyển Pháp Luân, Lộc Uyển, Ba La Nại

Đảnh lễ & nguyện cầu trước Tháp Chuyển Pháp Luân, Lộc Uyển, Ba La Nại

Đảnh lễ & nguyện cầu trước Tháp Chuyển Pháp Luân, Lộc Uyển, Ba La Nại

Đảnh lễ & nguyện cầu trước Tháp Chuyển Pháp Luân, Lộc Uyển, Ba La Nại

Đảnh lễ & nguyện cầu trước Tháp Chuyển Pháp Luân, Lộc Uyển, Ba La Nại

Đảnh lễ & nguyện cầu trước Tháp Chuyển Pháp Luân, Lộc Uyển, Ba La Nại

Đảnh lễ & nguyện cầu trước Tháp Chuyển Pháp Luân, Lộc Uyển, Ba La Nại

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Lộc Uyển - Ba La Nại

ảnh chụp tại Lộc Uyển - Ba La Nại

ảnh chụp tại Lộc Uyển - Ba La Nại

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Tháp Chuyển Pháp Luân tại Lộc Uyển - Ba La Nại

ảnh lưu niệm trước Tháp Chuyển Pháp Luân tại Lộc Uyển - Ba La Nại

lời buồn ngàn năm

bên những đổ nát

thạch trụ Asoka tại Lộc Uyển

thuyết minh trụ đá Asoka tại Lộc Uyển

thoáng niềm hy vọng

những chú nai tại Lộc Uyển ngày nay

ảnh chụp tại Lộc Uyển - Ba La Nại

ảnh lưu niệm trước Chùa Tích Lan tại Sarnath

tượng Đức Phật nói Pháp cho năm anh em ngài Kiều Trần Như và Kinh Chuyển Pháp Luân Anh ngữ (phiên âm & dịch)

Kinh Chuyển Pháp Luân Việt ngữ tại Sarnath - Ba La Nại

Kinh Chuyển Pháp Luân Việt ngữ tại Sarnath - Ba La Nại

Kinh Chuyển Pháp Luân Việt ngữ tại Sarnath - Ba La Nại

ảnh lưu niệm trước Kinh Chuyển Pháp Luân Việt ngữ tại Sarnath - Ba La Nại

Kinh Chuyển Pháp Luân Việt ngữ tại Sarnath - Ba La Nại

góc nghệ thuật vẽ tượng tại Sarnath

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Bảo Tàng Sarnath

Mahabodhi Society of India tại Sarnath

bản đồ con đường "Nhập Trúc Cầu Pháp" của Ngài Huyền Trang năm xưa tại Chùa Trung Hoa

Khách sạn nơi đoàn dừng chân

Khách sạn nơi đoàn dừng chân

bình minh trên sông Hằng (Ganga / Gange)

bình minh trên sông Hằng (Ganga / Gange)

bình minh trên sông Hằng (Ganga / Gange)

Lễ Thiêng sông Hằng

Đoàn chụp hình lưu niệm nơi cử hành lễ Thiêng sông Hằng

bình minh trên sông Hằng vui nhộn với những chú Hải Âu

bình minh trên sông Hằng vui nhộn với đàn Hải Âu

bình minh trên sông Hằng vui nhộn với những chú Hải Âu

bình minh trên sông Hằng

 

Trở về trang hình ảnh chuyến Hành Hương Phật Tích Ấn Độ & Nepal 2006

 

Lumbini - Lâm Tỳ Ni - nơi Phật Đản sanh

 

Buddhagaya - Bồ Đề Đạo Tràng - nơi Phật Thành Đạo

 

Sarnath - Lộc Uyển - lần đầu Phật truyền bá Chánh Pháp

 

Kushinagar - Câu Thi Na - nơi Phật thị hiện Niết Bàn

 

Rajgir - Vương Xá Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ nhất thời Phật tại thế

 

Sravasti - Xá Vệ Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ hai thời Phật tại thế

 

Thành phố Delhi & Agra

 

Buổi phát quà "Vòng Tay Nhân Ái"

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)