TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - Many do not know that we are here in this world to live in harmony. Those who do know this do not fight against each other. (The Dhammapada, chapter 1, verse 6)

..

 

 

BỘ ẢNH LƯU NIỆM ĐOÀN HÀNH HƯƠNG

THEO DẤU CHÂN PHẬT 2006

VƯƠNG XÁ THÀNH

Rājagṛha 王舍城

 

Đỉnh Linh Thứu Sơn (Gṛdhrakūṭa / Vulture Peak / 靈驚山)

đường lên Linh Thứu Sơn

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trên núi Linh Thứu (Linh Sơn)

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trên núi Linh Thứu (còn gọi là Kỳ Xà Quật / 耆闍崛)

ảnh lưu niệm trên núi Linh Thứu

dừng chân trên đường lên đỉnh Linh Sơn

dừng chân trên đường lên đỉnh Linh Sơn

Hương Thất Đức Phật trên đỉnh Linh Sơn

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Thạch thất Tôn giả Ananda

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trên đỉnh Linh Thứu

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trên đỉnh Linh Thứu

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trên đỉnh Linh Thứu

ảnh lưu niệm trên đỉnh Linh Thứu

Đoàn chụp ảnh lưu niệm bên Hương thất Đức Phật trên đỉnh Linh Thứu

Đoàn chụp ảnh lưu niệm bên Hương thất Đức Phật trên đỉnh Linh Thứu

một góc Nhà tù nơi vua A-Xà-Thế nhốt vua cha mình là vua Tần-Bà-Sa-La để cướp ngôi

ảnh chụp trước nhà tù nơi vua A-Xà-Thế nhốt vua cha mình là vua Tần-Bà-Sa-La

cổng Trúc Lâm Tinh Xá ngày nay (Veṇuvana / 竹林精舍)

một góc Trúc Lâm Tinh Xá ngày nay

một góc Trúc Lâm Tinh Xá ngày nay

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Trúc Lâm Tinh Xá

một góc Trúc Lâm Tinh Xá ngày nay

một góc Trúc Lâm Tinh Xá ngày nay

 Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Trúc Lâm Tinh Xá

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích Nalanda

Lược sử Na-Lan-Đà

ảnh lưu niệm tại khu di tích Nalanda

một góc khu di tích Na-Lan-Đà ngày nay

một góc khu di tích Na-Lan-Đà ngày nay

một góc khu di tích Na-Lan-Đà ngày nay

một góc khu di tích Na-Lan-Đà ngày nay

một góc khu di tích Na-Lan-Đà ngày nay

dừng chân & suy niệm

dừng chân thư giãn

một góc khu di tích Na-Lan-Đà ngày nay

tượng Ngài Huyền Trang tại Huyền Trang Kỷ Niệm Đường - Nalanda, Bihar

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Huyền Trang Kỷ Niệm Đường

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Huyền Trang Kỷ Niệm Đường

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng hai Tài-xế trong chuyến về thăm Vương Xá Thành & Nalanda

 

Trở về trang hình ảnh chuyến Hành Hương Phật Tích Ấn Độ & Nepal 2006

 

Lumbini - Lâm Tỳ Ni - nơi Phật Đản sanh

 

Buddhagaya - Bồ Đề Đạo Tràng - nơi Phật Thành Đạo

 

Sarnath - Lộc Uyển - lần đầu Phật truyền bá Chánh Pháp

 

Kushinagar - Câu Thi Na - nơi Phật thị hiện Niết Bàn

 

Rajgir - Vương Xá Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ nhất thời Phật tại thế

 

Sravasti - Xá Vệ Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ hai thời Phật tại thế

 

Thành phố Delhi & Agra

 

Buổi phát quà "Vòng Tay Nhân Ái"

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)