TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - Many do not know that we are here in this world to live in harmony. Those who do know this do not fight against each other. (The Dhammapada, chapter 1, verse 6)

..

 

 

BỘ ẢNH LƯU NIỆM ĐOÀN HÀNH HƯƠNG

THEO DẤU CHÂN PHẬT 2006

XÁ VỆ

Śrāvastī 舍衞

 

bình minh ở Xá Vệ (Sravasti)

Kachchi Kuti

Kachchi Kuti

Pakki Kuti

Pakki Kuti

một góc Kỳ Viên Tinh Xá ngày nay

một góc Kỳ Viên Tinh Xá ngày nay

một góc Kỳ Viên Tinh Xá ngày nay

một góc Kỳ Viên Tinh Xá ngày nay

một góc Kỳ Viên Tinh Xá ngày nay

một góc Kỳ Viên Tinh Xá ngày nay

một góc Kỳ Viên Tinh Xá ngày nay

cây Bồ Đề A-Nan trong Kỳ Viên Tinh Xá

ảnh chụp bên nền hương điện Đức Phật trong Kỳ Viên Tinh Xá - Xá Vệ

ảnh chụp bên nền hương điện Đức Phật trong Kỳ Viên Tinh Xá - Xá Vệ

ảnh chụp bên nền hương điện Đức Phật trong Kỳ Viên Tinh Xá - Xá Vệ

ảnh chụp bên nền hương điện Đức Phật trong Kỳ Viên Tinh Xá - Xá Vệ

ảnh chụp trong Kỳ Viên Tinh Xá - Xá Vệ

ảnh chụp trước hương điện Đức Phật trong Kỳ Viên Tinh Xá - Xá Vệ

ảnh chụp trước hương điện Đức Phật trong Kỳ Viên Tinh Xá - Xá Vệ

ảnh chụp trong Kỳ Viên Tinh Xá (Jetavana)

ảnh chụp trong Kỳ Viên Tinh Xá (Jetavana)

ảnh chụp trong Kỳ Viên Tinh Xá (Jetavana)

ảnh lưu niệm cùng Thầy trò Chùa Hàn Quốc - Xá Vệ

một ngôi Tháp trong Chùa Tích Lan - Xá Vệ

ảnh lưu niệm cùng Thầy trò Chùa Tích Lan - Xá Vệ

 

 

Trở về trang hình ảnh chuyến Hành Hương Phật Tích Ấn Độ & Nepal 2006

 

Lumbini - Lâm Tỳ Ni - nơi Phật Đản sanh

 

Buddhagaya - Bồ Đề Đạo Tràng - nơi Phật Thành Đạo

 

Sarnath - Lộc Uyển - lần đầu Phật truyền bá Chánh Pháp

 

Kushinagar - Câu Thi Na - nơi Phật thị hiện Niết Bàn

 

Rajgir - Vương Xá Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ nhất thời Phật tại thế

 

Sravasti - Xá Vệ Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ hai thời Phật tại thế

 

Thành phố Delhi & Agra

 

Buổi phát quà "Vòng Tay Nhân Ái"

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)