TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - Many do not know that we are here in this world to live in harmony. Those who do know this do not fight against each other. (The Dhammapada, chapter 1, verse 6)

..

 

ĐƯA MẸ QUA SÔNG

Tường Giao

 

Vành tang con chít quanh đầu

Trắng như đời mẹ với màu thời gian

Trắng như mắt mẹ võ vàng

Nhọc nhằn với những lo toan cuộc đời…

 

Gió gào và gió lặng thinh

Chia cùng con mẹ trong im lặng này

Áo con mảnh vá còn đây

Còn mong hơi ấm bàn tay mẹ hiền

 

Ngoài trời mưa nặng hạt tuôn 

Làm sao gột được nỗi buồn nơi con

“Còn cha gót đỏ như son…”

Câu ca dao mẹ ru con thuở nào

 

Vọng về như tiếng thì thào

Cố quên mà vẫn nao nao trong lòng

Đưa mẹ, con đưa trên sông

Thuyền trôi mấy dặm tới dòng chia ly

 

Quan tài áp má con tỳ

Tìm hơi hướng mẹ, mẹ đi sao đành

Trời xanh vẫn một màu xanh

Sông kia cũng xót chông chênh thuyền chèo

Con không nói được lời nào

Hai hàng lệ cứ tuôn trào mẹ ơi !!!

 

Tường Giao

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm        Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)