TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - Many do not know that we are here in this world to live in harmony. Those who do know this do not fight against each other. (The Dhammapada, chapter 1, verse 6)

..

 

Vu Lan vắng Mẹ
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn


Nghe Thầy giảng Pháp hôm qua
từng lời lắng đọng về nhà còn vương
" Mẹ già như chuối ba hương ...
... gió lay Mẹ rụng con thành mồ côi …"
Vu Lan vắng Mẹ trên đời
cành bông hồng trắng lại khơi nỗi buồn
" như đời không lớn khôn thêm "
lời ru đã mất, êm đềm đã xa
Ra đời có lẽ - con già
trong vòng tay Mẹ vẫn là trẻ con
Vu Lan này Mẹ không còn
lời kinh " Báo Hiếu " chỉ làm đau thêm
Mẹ là tại thế Phạm Thiên
mà con lại nỡ đi biền biệt xa
không dâng được dẫu chung trà
để mòn mỏi, Mẹ lìa xa cõi đời
.......
Tha cho con tội bất hiếu Mẹ ơi ! 
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm        Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)