TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment. Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment.

..

 

NHỮNG HÌNH ẢNH KIẾN THIẾT CHÙA TÂY PHƯƠNG NĂM 2008

 

vườn sau chùa trước khi lấp ao sau lễ đài

công nhân Hardy Chevrolet chuẩn bị lấp ao vườn sau

hố sâu sau lễ đài trước khi lấp

công nhân Hardy Chevrolet đang dọn dẹp lấp ao vườn sau

công nhân Hardy Chevrolet đang đổ đất lấp ao vườn sau

công nhân Hardy Chevrolet đang bắt hệ thống ống nước

công nhân Hardy Chevrolet đang bắt hệ thống ống nước

công nhân Hardy Chevrolet đang bắt hệ thống ống nước

mặt trước chùa Tây Phương trước khi đốn cây

mặt trước chùa Tây Phương trước khi đốn cây

đang thi công làm bằng mặt trước Chánh điện

phút nghỉ tay

đốn cây mặt trước chùa Tây Phương

đốn cây mặt trước chùa Tây Phương

đang thi công làm bằng mặt trước Chánh điện

đang làm lối đi mới vào Chánh điện

lối đi tạm

lối đi mới vào Chánh điện sắp hoàn tất

đang thi công làm bằng mặt trước lễ đài (các dịp Đại Lễ)

đang thi công làm bằng mặt trước lễ đài

công nhân Hardy Chevrolet đang cưa bỏ các cây lớn mặt trước Chánh điện

Phật tử chùa đang di chuyển nhà kho số 1 để mở rộng bãi đậu xe

Phật tử chùa đang di chuyển nhà kho số 1 để mở rộng bãi đậu xe

vườn sau chùa trong thời gian đang thi công sang bằng và mở rộng bãi đậu xe

ảnh lưu niệm cùng công nhân Hardy Chevrolet

đang thi công

vườn sau chùa sau khi sang bằng (sẽ mở rộng bãi đậu xe)

Phật tử chùa đang dọn khu đồi sau chùa trong kế hoạch dựng tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên

dọn sạch khu đồi sau chùa

"khai sơn phá thạch"

"khai sơn phá thạch"

khởi công xan bằng khu đồi sau chùa trong kế hoạch dựng tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên

xan bằng khu đồi sau chùa trong kế hoạch dựng tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên

xan bằng khu đồi sau chùa trong kế hoạch dựng tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên

xan bằng khu đồi sau chùa trong kế hoạch dựng tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên

công nhân xan bằng khu đồi sau chùa

công nhân xan bằng khu đồi sau chùa

xan bằng khu đồi sau chùa trong kế hoạch dựng tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên

xan bằng khu đồi sau chùa trong kế hoạch dựng tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên

xan bằng khu đồi sau chùa

xan bằng khu đồi sau chùa trong kế hoạch dựng tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên

mở rộng bãi đậu xe

bãi đậu xe đã mở rộng

 

Bộ ảnh Lễ Đặt Đá Xây Dựng Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm - Chùa Tây Phương (3/2009)

 

Bộ ảnh Đoàn Hoằng Pháp HT Thích Như Điển viếng thăm Chùa Tây Phương (4/2008)

 

..

www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success! www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success!

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế

     I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm        Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)