TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment. Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment.

..

 

CON ĐƯỜNG TỈNH THỨC *

Tuyển tập nhạc Phật Giáo của Cư sĩ Trí Tuệ - Nghiêm Đông Quân

Cúng Hương - Tâm Nguyện & Đức Thiện (mp3)

Bát Chánh Đạo - Nghiêm Đông Quân & Thuỵ Long (mp3)

Tỉnh Mộng - Chân Thiền & Mai Thảo (mp3)

Tỉnh Thức - Nghiêm Đông Quân & Xuân Phú (mp3)

Con Đường Chuyển Hoá - Nghiêm Đông Quân & Thuỷ Tiên (mp3)

Hiện Pháp Lạc Trú - Nghiêm Đông Quân & Ngọc Hải (mp3)

Mừng Vu Lan - Nghiêm Đông Quân & Tố Hà (mp3)

Như Nước Đầu Nguồn - Nghiêm Đông Quân & Đức Thiện (mp3)

Chiếc Nhạn Bay Rồi - Tâm Nguyện & Thuỷ Tiên (mp3)

Mười Điều Tâm Niệm - Nghiêm Đông Quân & Ngọc Hải (mp3)

Tứ Diệu Đế - Nghiêm Đông Quân & Đức Thiện (mp3)

Quay Về Nương Tựa - Nghiêm Đông Quân & Đức Thiện (mp3)

 

 

* Tựa do trang nhà www.lebichson.org đặt

..

www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success! www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success!

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế

     I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm        Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)