TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment. "Đừng hơn – thua được – mất, Hãy trải lòng bao dung, Đừng gây thù chuốc oán, Đời bình an vô cùng!"

..

 

HÌNH ẢNH

KHOÁ TU TẠI CHÙA PHẬT ÂN - MINNESOTA

tháng 4 năm 2008

 

thành phố Minneapolis tiểu bang Minnesota - nhìn từ máy bay

thành phố Minneapolis khi màn đêm buông xuống

Đoàn chụp ảnh lưu niệm khi vừa đến phi trường Minneapolis

Đoàn chụp ảnh lưu niệm khi vừa đến phi trường Minneapolis

một góc thành phố Minneapolis

Lịch treo tường Chùa Phật Ân - Minnesota

Khai mạc khoá tu tại Chùa Phật Ân - Minnesota

Khai mạc khoá tu tại Chùa Phật Ân - Minnesota

Khai mạc khoá tu tại Chùa Phật Ân - Minnesota

Khai mạc khoá tu tại Chùa Phật Ân - Minnesota

ảnh lưu niệm khai mạc khoá tu tại Chùa Phật Ân - Minnesota

ảnh lưu niệm khai mạc khoá tu tại Chùa Phật Ân - Minnesota

Đại chúng tụng niệm Kinh Đại Thừa Phật Giáo

Đại chúng tụng niệm Kinh Đại Thừa Phật Giáo

Kinh hành niệm Phật

Kinh hành niệm Phật

Đại chúng thọ trai

Đại chúng thọ trai

Đại chúng thọ trai

chư Tăng họp bàn Phật sự

buổi Pháp thoại HT Thích Như Điển

buổi Pháp thoại HT Thích Kiến Tánh

buổi Pháp thoại HT Thích Kiến Tánh

HT Thích Kiến Tánh

buổi Pháp thoại TT Thích Đồng Văn

TT Thích Đồng Văn

TT Thích Đồng Văn

TT Thích Đồng Văn

TT Thích Đồng Văn

buổi Pháp thoại TT Thích Đồng Văn

thính chúng

thính chúng

thính chúng

ĐĐ Thích Nguyên Tạng

Kinh hành niệm Phật

Kinh hành niệm Phật

phút hỷ lạc

Lễ Tạ Pháp

Lễ Tạ Pháp

Lễ Tạ Pháp

ảnh lưu niệm kết thúc khoá tu

sinh hoạt Thanh Thiếu Niên Phật Tử

sinh hoạt Thanh Thiếu Niên Phật Tử

sinh hoạt Thanh Thiếu Niên Phật Tử

sinh hoạt Thanh Thiếu Niên Phật Tử

sinh hoạt Thanh Thiếu Niên Phật Tử

sinh hoạt Thanh Thiếu Niên Phật Tử

sinh hoạt Thanh Thiếu Niên Phật Tử

sinh hoạt Thanh Thiếu Niên Phật Tử

ảnh lưu niệm cùng Thanh Thiếu Niên Phật Tử Chùa Phật Ân - Minnesota

ảnh lưu niệm cùng Thanh Thiếu Niên Phật Tử Chùa Phật Ân - Minnesota

ảnh lưu niệm cùng Thanh Thiếu Niên Phật Tử Chùa Phật Ân - Minnesota

ảnh lưu niệm cùng Thanh Thiếu Niên Phật Tử Chùa Phật Ân - Minnesota

mặt trước Chùa Phật Ân

một góc Chùa Phật Ân - Minnesota

một góc Chùa Phật Ân - Minnesota

một góc Chùa Phật Ân - Minnesota

một góc Chùa Phật Ân - Minnesota

một góc Chùa Phật Ân ngày tuyết rơi

một góc Chùa Phật Ân ngày tuyết rơi

một góc Chùa Phật Ân - Minnesota

một góc Chùa Phật Ân - Minnesota

Tôn tượng Bố Đại Hoà Thượng lộ thiên tại Chùa Phật Ân - Minnesota

một góc Chùa Phật Ân ngày tuyết rơi

Tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng lộ thiên tại Chùa Phật Ân - Minnesota

một góc Chùa Phật Ân - Minnesota

Phật điện Chùa Phật Ân - Minnesota

bàn thờ Chư Hương Linh Quá Vãng tại Chùa Phật Ân - Minnesota

một góc Thư Viện Chùa Phật Ân - Minnesota

một góc Thư Viện Chùa Phật Ân - Minnesota

Văn phòng Chùa Phật Ân - Minnesota

Văn phòng Chùa Phật Ân - Minnesota

một góc Chùa Phật Ân

Phòng Lưu Niệm Chùa Phật Ân - Minnesota

Giới thiệu Chùa Phật Ân - Minnesota - theo dòng thời gian

ảnh lưu niệm tại Chùa Phật Ân

nhà bếp Chùa Phật Ân

 

..

www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success! www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success!

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế

     I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm        Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)