TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment. "Đừng hơn – thua được – mất, Hãy trải lòng bao dung, Đừng gây thù chuốc oán, Đời bình an vô cùng!"

..

 

 HÌNH ẢNH

ĐOÀN HOẰNG PHÁP VIÊN GIÁC ÂU CHÂU TẠI CHICAGO

tháng 4 năm 2008

 

Chicago

Đoàn đang ngồi đợi "boarding" tại phi trường Atlanta

một góc thành phố Chicago khi màn đêm buông xuống

Đoàn vừa đến phi trường Chicago O'Hare

Chánh điện Chùa Trúc Lâm - Chicago (TT Thích Hạnh Tuấn trụ trì)

ảnh lưu niệm khai mạc khoá tu tại Chùa Trúc Lâm - Chicago

ảnh lưu niệm khai mạc khoá tu tại Chùa Trúc Lâm - Chicago

khai mạc khoá tu tại Chùa Trúc Lâm - Chicago

khai mạc khoá tu tại Chùa Trúc Lâm - Chicago

khai mạc khoá tu tại Chùa Trúc Lâm - Chicago

khai mạc khoá tu tại Chùa Trúc Lâm - Chicago

cung thỉnh chư Tăng đăng lâm Phật điện

cung thỉnh chư Tăng đăng lâm Phật điện

thời kinh khai mạc khoá tu tại Chùa Trúc Lâm - Chicago

ảnh lưu niệm Buổi Pháp Thoại tại Chùa Trúc Lâm - Chicago

ảnh lưu niệm Buổi Pháp Thoại tại Chùa Trúc Lâm - Chicago

Buổi Pháp Thoại tại Chùa Trúc Lâm - Chicago

Buổi Pháp Thoại tại Chùa Trúc Lâm - Chicago

Buổi Pháp Thoại tại Chùa Trúc Lâm - Chicago

phòng khách Tăng Chùa Trúc Lâm - Chicago

Trai đường Chùa Trúc Lâm - Chicago

Gia Đình Phật Tử Chùa Trúc Lâm - Chicago

Gia Đình Phật Tử Chùa Trúc Lâm - Chicago

Chánh điện Chùa Quang Minh - Chicago (Thầy Thích Minh Hạnh trụ trì)

buổi Pháp thoại tại Chùa Quang Minh - Chicago

buổi Pháp thoại tại Chùa Quang Minh - Chicago

buổi Pháp thoại tại Chùa Quang Minh - Chicago

buổi Pháp thoại tại Chùa Quang Minh - Chicago

buổi Pháp thoại tại Chùa Quang Minh - Chicago

buổi Pháp thoại tại Chùa Quang Minh - Chicago

ảnh lưu niệm buổi Pháp thoại tại Chùa Quán Âm Linh Sơn - Chicago

ảnh lưu niệm buổi Pháp thoại tại Chùa Quán Âm Linh Sơn - Chicago

buổi Pháp thoại tại Chùa Quán Âm Linh Sơn - Chicago

buổi Pháp thoại tại Chùa Quán Âm Linh Sơn - Chicago

buổi Pháp thoại tại Chùa Quán Âm Linh Sơn - Chicago

buổi Pháp thoại tại Chùa Quán Âm Linh Sơn - Chicago

buổi Pháp thoại tại Chùa Quán Âm Linh Sơn - Chicago

buổi Pháp thoại tại Chùa Quán Âm Linh Sơn - Chicago

Chùa Phật Bảo - Chicago

Chùa Phật Bảo - Chicago

ảnh lưu niệm tại Chùa Phật Bảo - Chicago

Phật điện Chùa Phật Bảo - Chicago

TT Thích Hạnh Tuấn hướng dẫn Đoàn tham quan thành phố Chicago

Đoàn tham quan thành phố Chicago

ảnh lưu niệm tại thành phố Chicago

Đoàn tham quan thành phố Chicago

Đoàn tham quan thành phố Chicago

một góc thành phố Chicago

một góc Bảo tàng "Field" tại thành phố Chicago

một góc thành phố Chicago

một góc thành phố Chicago

một góc thành phố Chicago (nhìn từ Lake Michigan)

một góc thành phố Chicago (nhìn từ Lake Michigan)

một góc thành phố Chicago

ảnh lưu niệm cùng Thầy Thông Thức tại thành phố Chicago

một góc thành phố Chicago

ảnh lưu niệm cùng Thầy Thông Thức tại thành phố Chicago

một góc thành phố Chicago

một góc thành phố Chicago

một góc thành phố Chicago

một góc thành phố Chicago

đường xá thành phố Chicago

đường xá thành phố Chicago

đường xá thành phố Chicago

đường xá thành phố Chicago

đường xá thành phố Chicago

đường xá thành phố Chicago

đường xá thành phố Chicago

ảnh lưu niệm trước Đền Ấn giáo Swaminarayan ở ngoại ô Chicago

ảnh lưu niệm trước Đền Ấn giáo Swaminarayan ở ngoại ô Chicago

ảnh lưu niệm trước Đền Ấn giáo Swaminarayan ngoại ô Chicago

ảnh lưu niệm trước Đền Ấn giáo Swaminarayan ngoại ô Chicago

TT Thích Đồng Văn chụp ảnh lưu niệm trước Đền Ấn giáo Swaminarayan

ảnh lưu niệm trước Đền Ấn giáo Swaminarayan ngoại ô Chicago

một góc Đền Ấn giáo Swaminarayan tại ngoại ô Chicago

một góc Đền Ấn giáo Swaminarayan tại ngoại ô Chicago

Phật tử mời đoàn dùng cơm chay

ảnh lưu niệm tại khu "China Town" thành phố Chicago

ảnh lưu niệm cùng Thầy Thông Thức và quý Phật tử Chùa Trúc Lâm Chicago tại khu "China Town"

ảnh lưu niệm cùng Thầy Thông Thức tại khu "China Town" - Chicago

Bến xe trung tâm Chicago

xe Trailways khởi hành từ bến xe trung tâm Chicago

Chùa Quan Âm tại thành phố Moline

ảnh lưu niệm bên sông Mississippi đoạn nối liền hai tiểu bang Iowa & Illinois

( Mississippi là con sông dài thứ hai tại Hoa Kỳ: 3734 Km hoặc 2320 dặm )

bảng chào khi xe đi vào tiểu bang Iowa

vé xe buýt từ Moline trở về Chicago

bảng chào tại bến xe Chicago

thành phố Chicago về đêm

 

..

www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success! www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success!

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế

     I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm        Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)