TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment. Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment.

..

 

NGHI LỄ PHẬT GIÁO BÌNH ĐỊNH

 

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 001- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 002- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 003- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 004- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 005- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 006- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 007- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 008- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 009- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Các bài tán phổ thông - Chư Tăng Bình Định (mp3)

 

 

..

www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success! www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success!

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế

     I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm        Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)