TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment. Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment.

..

 

 

SACRED CHANTS OF BUDDHA - MUSIC FOR MEDITATION

Vajra Guru Mantra - To The Enlightened (mp3)

Buddham Saranam - Celebration the Three Jewels (mp3)

Om Mani Padme Hum - The Mantra of Compassion (mp3)

Om Tara - To the Goddess (mp3)

CHANTS OF TIBET

Om Mani Padme Hum 01 - Tibetan Incantation (mp3)

Mantra of Avalokitesvara - Tibetan Incantation (mp3)

Om Mani Padme Hum 02 - Tibetan Incantation (mp3)

RAIN OF BLESSINGS - VAJRA CHANTS

By Lama Gyurme & Jean-Philippe Rykiel

001 - Rain of Blessings (mp3)

002 - Offering Chant (mp3)

003 - Medicine Buddha Mantra (mp3)

004 - Sacred Worlds of Liberation (mp3)

005 - Prayer to Sangye Menla (mp3)

006 - Chenrezi Pure Land Prayer (mp3)

007 - The six Syllable Mantra of the White Lotus Lord (mp3)

008 - Refuge and Sevenfold Offering (mp3)

009 - Offering Chant (mp3)

PRAYERS FOR THE TIME OF DEATH

By Khenrinpoche Geshe Lhundrup

001 - Refuge and the Four Immeasurables (mp3)

002 - Heart Sutra (mp3)

003 - King of Prayers with Mantra Recitation (mp3)

004 - Short Medicine Buddha Sadhana (mp3)

005 - Bardo Prayer (mp3)

006 - Prayer to Maitreya Buddha (mp3)

007 - Dedication (mp3)

008 - Final Mantra Recitation (mp3)

PALI CHANTS OF THERAVADA BUDDHISM

Pali Puja - Buddha Sutta track # 001 (mp3)

Pali Puja - Buddha Sutta track # 002 (mp3)

CHANTS OF TAIWAN (Republic of China)

Chú Đại Bi 大悲咒 – Great Compassion Mantra (mp3)

THỜI LUÂN KIM CANG PG TÂY TẠNG

藏傳時輪金剛 – KALACHAKRA OF TIBETAN

Nghi thức tu trì Kalachakra – 時輪金剛修持儀軌 – Kalachakra Sadhana (mp3)

Chú Kalachakra – 時輪金剛咒 – The Mantra of Kalachakra (mp3)

TIBETAN RITUAL HEALING CHANTS

for MINAK KHANGTSEN

001 - Supplication to Tsongkhapa (mp3)

002 - Recitation Preliminary to Buddhist Teaching (mp3)

003 - Invoking the Merit Field (mp3)

004 - Seven-Limbed Prayer (mp3)

005 - Dedication for Enlightenment (mp3)

006 - Song to move the Dakinis' Hearts (mp3)

007 - Long life chant for His Holiness the Dalai Lama (mp3)

008 - Offering the Palden Lhamo (mp3)

009 - Mandala offering (mp3)

010 - Request to Tibetan Protector Deities (mp3)

011 - Tara Mantra (mp3)

SOLITUDES NATURAL MEDITATION

Solitudes Natural Meditation - Track 01 (mp3)

Solitudes Natural Meditation - Track 02 (mp3)

Solitudes Natural Meditation - Track 03 (mp3)

Solitudes Natural Meditation - Track 04 (mp3)

Solitudes Natural Meditation - Track 05 (mp3)

Solitudes Natural Meditation - Track 06 (mp3)

DHARMA IN THE MUSIC & MUSIC IN THE DHARMA

Rev. Heng Sure, Betsy Rose & Alan Senauke

Dharma in the Music & Music in the Dharma – Track # 01 (mp3)

Dharma in the Music & Music in the Dharma – Track # 02 (mp3)

Dharma in the Music & Music in the Dharma – Track # 03 (mp3)

Dharma in the Music & Music in the Dharma – Track # 04 (mp3)

 

..

www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success! www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success!

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế

     I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm        Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)