TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment. "Đừng hơn – thua được – mất, Hãy trải lòng bao dung, Đừng gây thù chuốc oán, Đời bình an vô cùng!"

..

 

VIẾNG CHÙA

ĐẶNG LŨY

 

Qua chùa nhặt hạt từ tâm

Về gieo trong cõi hồng trần oan khiên

Em đi suốt mối thiện duyên

Hoa Vô Ưu nở cõi riêng nhiệm mầu…

 

Từ thôi gói lại cuộc sầu

Tiếng chuông dạ bạc bên lầu Cô Tô

Nẻo về tiếng niệm “Nam mô…”

Chìm thân thế tục giữa hồ Tịnh Tâm

 

Đặng Lũy

 

TỈNH THỨC

Đặng Lũy

 

Sinh ra nghĩa là đã già

Một ngày qua cũng đã là trầm luân

Thương chi… đời vốn gian truân

Luân hồi vạn kiếp trầm luân còn dài…

 

Còng lưng cõng tội trên vai

Thất tình, lục dục mãi hoài bờ mê

Tiếng chuông tỉnh thức bên tê

Câu Kinh Bát Nhã thuyền về hư không…

 

Sắc là không có gì mong?

Mai sau cũng vẫn đục trong mịt mùng…

 

Bờ xa oan nghiệt mông lung

Quay đầu thấy bến tận cùng kiếp ma

Cũng thân miệng ý mà ra…

 

Đặng Lũy

 

 

..

www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success! www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success!

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế

     I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm        Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)