TRANG CHỦ

www.lebichson.org

TRANG CHỦ

  Lê Bích Sơn: "Cuộc đời vốn dĩ là "Không", nhớ-quên thương-ghét mặc lòng thế nhân!" - Le Bich Son "The origin of life is "Emptiness"; why one should be mind with peddle! "

..

 

 

 

CÕI THÊNH THANG

LÊ BÍCH SƠN

 

Trở lại rừng xưa nhìn lá rụng

Lên non xanh ta tắm gội mây ngàn

Về với biển nghe sóng, gió hát lời kinh tự tại

Nhặt nắng vàng ta trải lối… thênh thang

 

Ai quyền thế ngăn được dòng lá rụng ?

Kẻ cướp nào cướp được ánh trăng mơ ?

Gió vẫn thổi, biển ngày đêm gợn sóng…

Góp mây ngàn ta kết những vần thơ

 

… là hạt bụi trong thế giới ba ngàn dong ruổi

Đường ta ta cứ thênh thang

Ai đâu ngăn được gió trăng cõi lòng

Cuộc đời vốn dĩ là "Không"

Nhớ-quên, thương-ghét mặc lòng thế nhân!

 

LÊ BÍCH SƠN

Ấn Độ, tháng 10 năm 2003

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích & văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003