TRANG CHỦ

www.lebichson.org

TRANG CHỦ

  ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM THÂN YÊU, NƠI ĐÃ CHO TA NIỀM HẠNH PHÚC LẪN KHỔ ĐAU - THÀNH KÍNH TRI ÂN MẸ CHA, NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHO CON TRÁI TIM VÀ HÌNH HÀI ĐỂ CON ĐI VÀO CUỘC SỐNG!

..

 

Vọng tưởng và tôi

C.N.N.

 

Tôi không muốn tìm đâu, nơi xa lạ,

Nhìn trong tôi, xem vọng tưởng luân hồi,

Xem vô thường luôn thay đổi không nguôi,

Xem tự tánh khởi sinh niệm nhân ngã.

Đoạn phiền não chưa phải là tất cả,

Vụng tu trì, sẽ tạo những niệm sinh.

Quán chân như, là thể tánh tịnh minh,

Quán tạo tác do duyên sinh, vô ngã.

Phật với tôi - chúng sinh đồng bản thể,

Nhưng các Ngài giải thoát bất tư nghì

Tôi - chúng sinh vẫn phiền não sân si,

Nên cố gắng, cùng hồi tâm tu tập.

 

C.N.N.

Chân thành cảm ơn Đạo hữu Hanh_Nguyen đã gởi bài thơ này đến trang nhà!

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích & văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003