TRANG CHỦ

www.lebichson.org

TRANG CHỦ

  ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU TANG LỄ CỐ THƯỢNG TỌA THÍCH ĐỒNG HẠNH VIỆN CHỦ TỔ ĐÌNH HƯNG LONG – BÌNH ĐỊNH CỦA NHÓM TĂNG NI SINH BÌNH ĐỊNH LƯU HỌC TẠI ẤN ĐỘ

..

 

TIN BU ỒN

 

Thượng Toạ THÍCH ĐỒNG HẠNH

Phó Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Định

Hiệu phó Trường TCPH Nguyên Thiều - Bình Định

Trú trì Tổ đình Hưng Long, An Nhơn - Bình Định

(Xem tiểu sử)

 

Tổ đình Hưng Long vô cùng thương tiếc kính báo tin Bổn sư chúng tôi Thượng Tọa thượng ĐỒNG hạ HẠNH, trú trì Tổ đình Hưng Long đã viên tịch lúc 19 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 11 năm Quý Mùi (tức ngày 19/12/2003) tại tổ đình Hưng Long, thôn Tân Dương, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, Bình Định - VIỆT NAM.

         Chương trình tang lễ sẽ tiến hành như sau:

                     * Ngày 27/11/ Quý Mùi (20/12/03):

                           14:00 Lễ Cung An Chức Sự

                           15:00 Lễ Nhập Quan

                           16:00 Lễ Thượng Long Vị và Thành Phục

                     * Ngày 28-29 tháng 11 và mồng 01 tháng Chạp Quý Mùi

                         (21- 22- 23/12/03)

                           Luân phiên tụng niệm và Phúng điếu

                     * Ngày 02 tháng Chạp, Quý Mùi (25/12/03)

                           8:00    Lễ Di Quan

                           9:00    Lễ cung thỉnh Kim quan nhập Bảo tháp

 

Môn đồ pháp quyến thành tâm

kính báo

 

CHỨC SỰ ĐẠO TRÀNG

TANG LỄ

THƯỢNG TOẠ THÍCH ĐỒNG HẠNH

TÂN VIÊN TỊCH

 

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH:

                                                      Hoà thượng THÍCH PHƯỚC THÀNH

                                                      Hoà thượng THÍCH BẢO AN

                                                      Hoà thượng THÍCH GIÁC NGỘ

                                                      Hoà thượng THÍCH MẬT HẠNH   

                                                      Hoà thượng THÍCH NGUYÊN TRẠCH

                                                      Hoà thượng THÍCH GIÁC TRÍ

 

SÁM CHỦ:                                 Thượng toạ THÍCH LIỄU GIẢI

 

CÔNG VĂN:                              Đại đức THÍCH ĐỒNG TRỤ

 

BAN KINH SƯ                           Thượng toạ THÍCH ĐỒNG HƯƠNG

                                                      Thượng Toạ THÍCH ĐỒNG CHƠN (PB)

                                                      Đại đức THÍCH VIÊN LIÊN

                                                      Đại đức THÍCH ĐỒNG ĐỊNH

 

BAN KINH CỔ KINH BẠC:  Đạo hữu KHÁNH - HẠNH

  

 

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU TANG LỄ

CỐ THƯỢNG TỌA THÍCH ĐỒNG HẠNH

VIỆN CHỦ TỔ ĐÌNH HƯNG LONG – BÌNH ĐỊNH

 

 

 NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI A DI ĐÀ PHẬT

 

        Thành kính bái bạch Chư tôn đức trong Ban tổ chức Tang lễ cùng Môn đồ Pháp quyến ! 

        Từ ngàn trùng xa cách, chúng con vô cùng bàng hoàng, xúc động khi nhận được ai tin: Thượng Toạ thượng ĐỒNG hạ HẠNH - Viện chủ Tổ Đình Hưng Long – Bình Định vừa thuận thế vô thường, xả bỏ báo thân, thâu thần thị tịch.

        Thượng toạ đi rồi, từ đây Giáo hội Tỉnh nhà mất đi một bậc Tôn túc khả kính, Trường Trung cấp Phật học Bình Định vắng bóng bậc tôn sư quỹ phạm, chúng con mất đi một vị thầy tài-đức kiêm ưu. Giờ này, vì bận việc học và không gian cách trở, chúng con không thể về hầu tang được. Từ phương xa, chúng con xin thành kính đốt nén tâm hương vọng hướng về quê hương Bình Định, hướng về Tổ Đình Hưng Long, xin thành kính đê đầu khấu bái Từ dung Thượng Toạ. Kính nguyện cầu Giác linh Thượng Toạ được:

ĐĂNG KHÔNG BẢO ĐỊA

NHẬP VÔ ƯU GIỚI

        Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng con xin thành kính phân ưu cùng chư Tăng Tổ Đình Hưng Long cùng toàn thể môn đồ pháp quyến.

  

Đồng đê đầu vọng bái,

Chúng con, Nhóm Tăng ni sinh Bình Định tại Ấn Độ

T. Viên Thông, Giác Hạnh, T. Như Đại, T. Đồng Trí, T. Đồng Thành

T.N. Thông Nghĩa, T.N. Minh Hạnh, T.N. Nhật Hạnh, T.N. Liên Quý

 

Xem tiểu sử xin click vào đây

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích & văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003