TRANG CHỦ

www.lebichson.org

TRANG CHỦ

  ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM THÂN YÊU, NƠI ĐÃ CHO TA NIỀM HẠNH PHÚC LẪN KHỔ ĐAU - THÀNH KÍNH TRI ÂN MẸ CHA, NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHO CON TRÁI TIM VÀ HÌNH HÀI ĐỂ CON ĐI VÀO CUỘC SỐNG!

..

 

HÌNH ẢNH MỘT VÀI NGÔI CHÙA TẠI BÌNH ĐỊNH

Photo: Lê Bích Sơn & Nguyễn Văn Sang

 

Toàn cảnh Tổ Đình Phổ Bảo - Tuy Phước

 

Cổng chùa xưa - Tổ Đình Phổ Bảo

 

Đại Hùng Bảo Điện Tổ Đình Hưng Khánh - Tuy Phước

 

Đại Hùng Bảo Điện Tổ Đình Long Khánh - Quy Nhơn

 

Chùa Phước Điền - Tuy Phước

 

Một góc Tổ Đình Sơn Long - Quy Nhơn

 

Một góc Bảo Điện Chùa Bình An - Quy Nhơn

 

Tổ Đình Phổ Quang - Tuy Phước

 

Tổ Đình Thiên Hoà - Tuy Phước

 

Chùa Long Phước - Tuy Phước

 

Chùa Gia Khánh - Tuy Phước

 

Chùa Chi Hội - An Nhơn

 

Chùa Bình Quang - Tuy Phước

 

Chùa Hải Phong, Lộc Hạ, Tuy Phước

 

Tịnh xá Ngọc Sơn, Phước Sơn, Tuy Phước

 

Tịnh xá Ngọc Sơn, Phước Sơn, Tuy Phước

 

Tịnh xá Ngọc Sơn, Phước Sơn, Tuy Phước

 

Tịnh xá Ngọc Sơn, Phước Sơn, Tuy Phước

 

Chư Tổ Xá Lợi Bảo Tháp, Tổ Đình Phổ Bảo - Tuy Phước

 

Cổng tam quan Chùa Hưng Khánh, Phước Nghĩa - Tuy Phước

 

Đại Hùng Bảo Điện Chùa Hưng Khánh, Phước Nghĩa - Tuy Phước

 

Bảo tháp Cố Thượng Toạ Thích Thiện Tấn Chùa Hưng Khánh, Phước Nghĩa - Tuy Phước

 

sân trước chùa Hưng Khánh, Phước Nghĩa - Tuy Phước

 

Phật Điện Chùa Hưng Khánh, Phước Nghĩa - Tuy Phước

 

Tổ Đường Chùa Hưng Khánh, Phước Nghĩa - Tuy Phước

 

Tổ Đường Chùa Hưng Khánh, Phước Nghĩa - Tuy Phước

 

Chư Tăng khánh tuế Hoà Thượng Trưởng Môn Phái Chúc Thánh Minh Hải tại Tổ Đình Phổ Bảo

 

Bốn vị Trưởng Thượng Môn Phái Chúc Thánh Minh Hải tại Bình Định (ảnh chụp năm 1998)

 

Chư Tăng Bình Định

 

chư Tăng trẻ kế thừa trụ trì các tự viện Phật giáo Bình Định

 

một vị Sa-Di tại chùa Hưng Khánh, Phước Nghĩa - Tuy Phước

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích & văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)