www.lebichson.org

  ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM THÂN YÊU, NƠI ĐÃ CHO TA NIỀM HẠNH PHÚC LẪN KHỔ ĐAU - THÀNH KÍNH TRI ÂN MẸ CHA, NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHO CON TRÁI TIM VÀ HÌNH HÀI ĐỂ CON ĐI VÀO CUỘC SỐNG!

..

 

Sơ Lược Tiểu Sử và Sự  Nghiệp Hoằng Hóa của

Hòa Thượng THÍCH HUYỀN VI

 - Phó Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới.

 - Nguyên thành viên Hội đồng Viện Tăng Thống GHPGVNTN.

 - Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

 - Nguyên giáo sư Viện Đại Học Vạn Hạnh và Viện Đại Học Sài Gòn.

- Thành viên Hội Đồng Trưởng lão chứng minh GHPGVNTN tại Hải ngoại.

- Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Linh-Sơn Thế Giới.

Chân dung HT Thích Huyền Vi

Ngài thế danh Lê Văn Huyền, pháp danh Như Kế, pháp tự Giải Đạo, pháp hiệu Huyền-Vi, thuộc dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 41. Ngài sanh ngày 08/04/1926 (năm Bính Dần) tại làng Phước Khánh, tổng Vạn Phước, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

Ngài sanh trưởng trong gia đình Nho giáo và là con một. Thân phụ là cụ Chánh Tổng Lê Văn Hiển, một nhà Hán học uyên thâm; thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Điểm. Ngài mồ côi mẹ năm lên chín tuổi. Cụ ông trong cảnh gà trống nuôi con, lại ý thức được những gì là chân thực, huyễn tạm mà đức Phật đã huấn thị rất rõ, nên đã đưa đứa con duy nhất vào chùa quy y và làm con nuôi cho Đại lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Thắng, trụ trì chùa Sắc Tứ Thiên Hưng, thuộc làng Vân Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

Nhờ túc duyên khánh hạnh đời trước, nên năm 9 tuổi quy y được ban pháp danh là Như Kế; năm 12 tuổi được thế phát xuất gia, được ban pháp tự là Giải Đạo; năm 14 tuổi được bổn sư cho thọ giới Sa-di và đậu vĩ Sa-di, được phần thưởng danh dự trong số trên dưới 300 giới tử tham dự trong giới đàn tại chùa Sắc Tứ Thiên Đức, thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Việt Nam; năm 20 tuổi được thọ Tỳ-kheo giới tại giới đàn ở chùa Sắc Tứ Tây Thiên, thuộc làng Bảo An, quận Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Sau khi thọ cụ túc giới, vừa phụ tá bổn sư tại Tổ-đình vừa làm Quản sự tại chùa Sùng Ân, Phan Rang. Nơi đây Hòa Thượng bổn sư của Ngài làm Giám-đốc.

 Với ý chí tiến tu đạo nghiệp, sau nhiều lần thưa thỉnh, năm 1950 Ngài được bổn sư cho phép vào Nam nhập học tại Phật học đường Nam Việt ở chùa Ấn Quang dưới sự hướng dẫn và giám đốc của Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hòa, giáo thọ là Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa.

Vốn tư chất thông minh, hiếu học, đến năm thứ tư, Ngài đã được gia nhập vào giảng sư đoàn để hướng dẫn các lớp dưới, đào tạo tăng tài v.v... Đặc biệt sau khi tốt nghiệp Cao Đẳng Phật Học tại Ấn Quang vào năm 1955, Ngài trở thành Đốc-giáo kiêm Giám-viện. Cuộc đời hành đạo của Ngài nổi bật nhất bấy giờ ở hai phương diện về hoằng pháp và giáo dục, vì Ngài là vị giảng sư nổi tiếng mang pháp âm rải khắp các tỉnh miền Nam Việt Nam.

Với lòng thiết tha tầm đạo, tìm về cội cũ gốc xưa, ngày 02/07/1961, Ngài lên đường sang Ấn Độ du học tại Viện Đại Học Nalanda. Nơi đây, Ngài học hỏi, nghiên cứu giáo lý Phật-đà; sau khi học xong chương trình Cử-nhân Anh văn, Ngài học văn bằng cổ ngữ Acharta. Những năm kế tiếp, Ngài trình luận án M.A. với đề tài "The four Abhidhammic ReaLinh-Sơn" (Tứ Chân Thật Pháp). Rồi ba năm sau, Ngài trình luận án Tiến-sĩ (Ph.D) với đề tài "The life and work of Sariputra Thera" (Cuộc đời và sự nghiệp của tôn-giả Xá Lợi Phất).

Năm 1972, vì nhu cầu Phật sự, tuân hành Giáo-Chỉ của Đức Đệ Nhất Tăng Thống thượng Tịnh hạ Khiết, Ngài trở về quê nhà và được cung thỉnh giữ chức Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp. Năm 1974, Ngài được Viện Tăng Thống thỉnh cử làm Thành Viên Hội Đồng Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mà lúc bấy giờ đa số thành viên đều là các bậc Trưởng lão.

Biến cố 30/4/1975, Ngài theo làn sóng người Việt ra hải ngoại. Sau khi  định cư tại Pháp, một mình chèo lái con thuyền chánh pháp để hoàn thành sứ mạng "Thượng Hoằng Phật Đạo, Hạ Hóa Chúng Sanh", đáng kể nổi bật về các phương diện:

- Khai sáng Giáo Hệ Linh-Sơn, phát triển các chi nhánh khắp năm châu, làm sống lại tinh thần Linh-Sơn Pháp Hội như thời Đức Phật còn tại thế.

- Liên tục đào tạo tầng lớp Như-Lai Sứ Giả để thừa hành "Tác Như Lai Sứ, Hành Như Lai Sự".

- Là thành viên của các tổ chức Phật Giáo trên thế giới và đảm nhiệm những chức vụ quan trọng.

Cuộc đời hoằng pháp của Ngài thể hiện phương châm "Hoằng pháp thị gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp". Không từ lao nhọc, gian nan, đi đến đâu Ngài cũng rống tiếng pháp, xối mưa pháp, độ vô số chúng sanh. Đến nơi nào có đủ duyên lành thì Chùa hoặc Hội Phật Giáo được mọc lên nơi đó.

- 1975 Thành lập Chùa Linh-Sơn tại Pháp Quốc.

- 30/01/1977 Thành lập Tự-Viện Linh-Sơn tại Pháp Quốc.

- 27/03/1977 Thành lập Chùa LINH-SƠN và Hội Phật giáo (HPG) Việt Nam tại Hawaii, Mỹ Quốc.

- 03/09/1978 Thành lập GHPG LINH-SƠN Pháp Quốc.

- 26/11/1978 Thành lập Chùa LINH-SƠN và HPG LINH-SƠN tại Detroit, Michigan, Mỹ Quốc.

- 08/05/1979 Thành lập Chùa LINH-SƠN và HPG LINH-SƠN tại Bruxelles, Bỉ Quốc.

- Tháng 10/1979 và những năm kế tiếp- Thành lập các Giảng Đường Linh-Sơn tại Đài Bắc, tại Trung-Hiếu, tại Trung-Lịch và Viện Nghiên-Cứu Phật-Học LINH-SƠN tại Đài-Bắc, Đài-Loan. (HT. Thích Tịnh Hạnh)

- 05/02/1980 Thành lập Viện Cao Đẳng Phật Học LINH-SƠN tại Pháp.

- 07/09/1980 Thành lập HPG và Chùa Linh-Phong tại Thụy-Sĩ. (SB. TN. Như Tuấn)

- 1980 Thành lập Thiền Đường Linh-Sơn tại Tây-Đức (HT. Pàsàdika)

- 20/09/1981 Thành lập Chùa LINH-SƠN và HPG LINH-SƠN tại London, Anh Quốc.

- 22/11/1982 Thành lập Chùa LINH-SƠN và HPG LINH-SƠN tại Austin, Texas, Mỹ Quốc.

- 21/05/1983 Thành lập Chùa LINH-SƠN và HPG LINH-SƠN tại Grand Rapids, Michigan, Mỹ Quốc.

- 17/07/1983 Thành lập Thiền Đường và Hội Sakyamuni tại Montbéon Pháp.

- 22-24/04/1983 Thành Viên Hội Đồng Lãnh Đạo GHPGVNTN Hải Ngoại.

- 15/04/1984 Thành lập Niệm Phật Đường Luzeru, Thụy-Sĩ.

- 27/05/1984 Thành lập NPĐ LINH-SƠN và HPG tại Poitiers, Pháp Quốc.

- 20/10/1984 Thành lập HPG LINH-SƠN tại Montebello, California, Mỹ Quốc.

- 07/11/1984 Thành lập Chùa LINH-SƠN và HPG LINH-SƠN tại Houston, Texas, Mỹ Quốc.

- Tháng 02/1985 Thành lập NPĐ và HPG LINH-SƠN tại Brest, Pháp Quốc.

- 16/03/1985 Thành lập NPĐ và HPG LINH-SƠN tại Reims, Pháp Quốc.

- 30/05/1985 Thành lập NPĐ và HPG LINH-SƠN tại Pontoise, Pháp Quốc.

- 13/10/1985 Thành lập HPG LINH-SƠN tại Detroit, Michigan, Mỹ Quốc.

- 05/12/1985 Nhận lãnh và thành lập Chùa LINH-SƠN Song-Lâm tại Kushinagar, Ấn-Độ.

- 27/04/1986 Thành lập Chùa LINH-SƠN và HPG LINH-SƠN tại Toulouse, Pháp Quốc.

- 02/11/1986 Thành lập Tùng Lâm LINH-SƠN và HPG LINH-SƠN, Rancon Limoges, Pháp Quốc.

- 26/09/1987 Thành lập Chùa LINH-SƠN và HPG LINH-SƠN tại Brisbane, Úc Đại Lợi.

- 20/11/1987 Thành lập HPG LINH-SƠN tại New Jersey, Mỹ Quốc.

- 10/03/1988 Thành lập Chùa LINH-SƠN và HPG LINH-SƠN tại Windsor, Gia Nã Đại.

- 11/09/1988 Thành lập Chùa LINH-SƠN và HPG LINH-SƠN tại Toronto, Gia Nã Đại.

- 25/09/1988 Thành lập Chùa LINH-SƠN và HPG LINH-SƠN tại Portland, Mỹ Quốc.

- 20/10/1988 Thành lập Tự Viện Linh- Sơn tại Kinshasa, Zaire, Phi-Châu.

- 16/07/1989 Thành lập Tự Viện LINH-SƠN và HPG LINH-SƠN tại Mỹ Quốc.

- 1990 Thành lập Chùa Linh-Sơn tại Mulhouse, Pháp Quốc.

- 1990 Thành lập Hội Phật Giáo Linh-Sơn tại Columbus, Ohio Mỹ Quốc.

- 30/09/91 Thành lập Chùa Linh-Sơn Melbourne, Úc Đại Lợi.

- 09/05/93 Thành lập Chùa Linh-Sơn Worcester, Mỹ Quốc.

- 30/09/93 Thành lập Linh-Sơn Thiên Các Tự tại Phổ Ninh, Quảng Đông, Trung Quốc.

- 22/04/94 Thành lập HPG Bồ Đề tại Montpellier, Pháp Quốc.

- 07/07/96 Thành lập Linh-Sơn Quán Âm Tự tại Mỹ Quốc.

- 12/10/96 Thành lập Thiền Viện Linh-Sơn và HPG LINH-SƠN tại Montréal, Gia Nã Đại.

- 20/05/97 Thành lập Chùa Linh-Sơn tại Columbus, Ohio Mỹ Quốc.

- 01/06/97 Thành lập Chùa Linh-Sơn tại East Moline, Mỹ Quốc.

- 01/12/97 Thành lập Chùa Nhơn Vương tại Troyes, Pháp Quốc.

- 20/01/98 Thành lập NPĐ LINH-SƠN tại H.D Etten Leur Hòa Lan.

- 08/02/98 Thành lập Chùa LINH-SƠN tại Tottenham, Anh Quốc...

Tính đến nay lên đến trên 50 đơn vị chùa và Hội Phật Giáo Linh-Sơn trực thuộc sự  lãnh đạo và chỉ đạo của Giáo Hội PG LINH-SƠN Thế giới. Số Tăng Ni được đào tạo đủ khả năng thừa hành Phật sự lên đến trên trăm vị.

Mặc dù Phật sự đa đoan khắp nơi và niên cao lạp trưởng, Ngài vẫn bất quyện bì lao hoằng hóa đúng với ý nghĩa:

"Lập Giáo Hội Linh-Sơn hoằng Phật Đạo

Dựng Tùng Lâm hiển giáo dưỡng đồ sinh".

 

Kinh Sách do Hòa Thượng thượng Huyền hạ Vi trước tác hoặc dịch thuật:

 - Đường về xứ Phật ( HT Huyền Vi viết chung với Minh Châu, Thiện Châu, Huyền Vi và Pàsadika)

- Lược sử Tổ Bồ Đề Đạt Ma

- Tu sĩ và họa sĩ trên đất Phật

- Phật lý căn bản

- Gương sáng người xưa

- Chủ yếu kinh Lăng Nghiêm

- Diệu Lý Pháp Hoa

- Phật Giáo Thánh Điển

- Yếu Nghĩa Phật Pháp

- Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

- Chú Giải Kinh Kim Cang và Chánh Pháp Chưa Từng Có

- Hiện Đời Thành Phật

- Thiền Tứ Oai Nghi (3 ngôn ngữ Pháp văn, Anh văn và Việt văn)

- Hồng Danh Lễ Sám (15000 hồng danh)

- Phật nói Kinh Chánh Pháp Đại Bửu Tích

- Kinh Vô Lượng Thọ và Pháp Môn Niệm Phật

- Kinh Viên Giác

- Kinh Đại Định Thủ Lăng Nghiêm và các kinh ngắn

- Con Đường Thành Phật và khái lược Phật Giáo  

Mùa Hạ năm 2000, Ngài đã ký mua được khu đất và ngôi nhà với diện tích trên 3000 thước vuông, mục đích kiến tạo một cơ sở thích nghi cho văn hóa và giáo dục Phật Giáo là tạo dựng một viện Đại Học Phật Giáo Thế Giới tại Vitry cận thủ đô Paris. Viện Đại Học này, không những đào tạo Tăng Ni và cư sĩ người Việt mà còn cho cả người Tây phương.

Vì tuổi già sức yếu, ngày 19 tháng 04 năm 2001, Ngài đã lâm trọng bịnh cho đến ngày nay (15/02/05) gần 4 năm trường.

Ngài đã an nhiên thâu thần thị tịch tại Tự Viện Linh-Sơn Paris Pháp Quốc lúc 19 giờ 45, ngày 15 tháng 02 năm 2005 (nhằm ngày mùng 7 tháng giêng năm Ất Dậu) Trụ thế 80 tuổi, 59 Hạ lạp và 68 Tăng lạp.

Với ý chí kiên trì và hy sinh cao cả, Ngài đã vượt mọi khó khăn để gánh vác những Phật sự lớn lao. Ngài là một tấm gương sáng về phương diện hoằng pháp lợi sanh; công hạnh và uy đức của Ngài tỏa rộng khắp nơi. Ngài thật xứng đáng là một bậc long tượng, là một đống lương của ngôi nhà Phật pháp.  

 

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhất Thế húy thượng Như hạ Kế

tự Giải Đạo, hiệu Huyền-Vi Giác Linh Tôn Sư tác đại chứng minh.

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích & văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003