www.lebichson.org

  ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM THÂN YÊU, NƠI ĐÃ CHO TA NIỀM HẠNH PHÚC LẪN KHỔ ĐAU - THÀNH KÍNH TRI ÂN MẸ CHA, NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHO CON TRÁI TIM VÀ HÌNH HÀI ĐỂ CON ĐI VÀO CUỘC SỐNG!

..

 

ĐIẾU VĂN

CỦA BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

VÀ BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP.HCM

 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Giác linh Hoà thượng,

 

Thương thay! Một đoá hoa đàm vừa rụng, hương thơm ngát một vùng,

Tiếc thay! Cõi trần gian vắng bóng, bậc sứ giả đại hùng.

Dẫu biết sống gởi thác về là quy luật

Nào ngờ vô thường tan hợp lẽ đương nhiên

Mong sao, tình cốt nhục Linh Sơn còn mãi

Tin rằng nghĩa pháp lữ Đại thừa hằng ghi.

 

Nhớ giác linh xưa, chân tánh hiền hoà

Được Tổ Như Nguyện nhận làm đệ tử

Duyên lành đã sẵn, hạt pháp nảy sinh

Nguồn tâm thúc giục, tinh cần sớm hôm

Tuổi xuân trăng tròn, giác ngộ thế trần

Thương đời dâu bể, cát ái từ thân

Xuất gia đầu Phật, quyết tỏ chân tâm

Dòng kệ Chúc Thánh tương truyền tiếp nối.

Thị Lộc là pháp danh học đạo ban sơ.

Hạnh Sa Di giới đức giữ gìn, như minh châu sáng sạch.

Thọ Cụ Túc phạm hạnh tròn đầy, tợ trăng sáng trời cao.

Bối diệp đêm ngày nghiền ngẫm,

Pháp âm cần mẫn truyền trao.

 

Siêng học cần tu, bạn thầy thương mến,

Quyết tâm tinh tấn, vân du học đạo

Từ chùa gốc Nhạn Sơn ngày đêm kinh sử

Đến chốn Tổ Thập Tháp năm tháng rèn tâm

Phật học đường Nam Việt tiếp người chí nguyện

Phật học viện Phước Hoà đón nhận chơn tăng

Văn khoa Sài Gòn, tốt nghiệp cử nhân

Đại học Vạn Hạnh hoàn thành Phật học.

Khi đang khoa bảng, nối nghiệp thánh nhân

Trong lúc hành trì, không quên hoằng pháp.

Từ Sài Gòn, Gia Định và Lục Tỉnh miền Tây

Đến các tự viện, Hạ trường trong và ngoài thành phố

Bước chân giáo hoá không chút từ nan

Hạnh nguyên dấn thân, chưa hề mệt mỏi.

Gióng chuông chân lý, giục khách trần lìa bể khổ,

Trổi tiếng pháp âm, giúp người vượt thoát bờ mê

Gương hoằng pháp như pha lê ngời sáng

Đức dấn thân tợ dòng nước xuôi nguồn.

Phật sự hoàn thành, làm vẻ vang dòng Thích

Hoá duyên ký tất, ra đi không chút bận tâm.

 

Sáu mươi chín năm hiện thân cõi Ta-bà

Bốn mươi năm trường tinh chuyên giáo dục

Hạnh nguyện mênh mông biển lớn,

Độ sanh không có điểm dừng,

Cõi phù du như  gió thoảng mây bay

Đến và đi trong thản nhiên, vô uý

Mong giác linh trở về đời năm trược

Cùng chúng tôi chuyển hoá khúc đoạn trường

Mang an lạc rãi khắp muôn nơi

Đem hạnh phúc truyền trao khắp chốn.

Ngưỡng nguyện giác linh Hoà thượng,

Tự Lâm Tế Chánh Tông, tứ thập nhị thế, Nhạn Sơn Đường thượng, Khánh Vân Tự trụ trì, huý thượng Thị  hạ Lộc, tự Thành Văn, hiệu Nguyên Ngôn Hoà thượng Giác Linh, thuỳ từ chứng giám.

 

(xin click vào hoa sen để đọc tiểu sử HT Thích Nguyên Ngôn)

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích & văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003