www.lebichson.org

  ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM THÂN YÊU, NƠI ĐÃ CHO TA NIỀM HẠNH PHÚC LẪN KHỔ ĐAU - THÀNH KÍNH TRI ÂN MẸ CHA, NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHO CON TRÁI TIM VÀ HÌNH HÀI ĐỂ CON ĐI VÀO CUỘC SỐNG!

..

 

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU TANG LỄ

HOÀ THƯỢNG THÍCH NGUYÊN NGÔN

VỪA VIÊN TỊCH TẠI SÀI GÒN - VIỆT NAM

 

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI A DI ĐÀ PHẬT

 

        Từ ngàn trùng xa cách, chúng con vô cùng bàng hoàng, xúc động khi nhận được ai tin: Hoà Thượng thượng NGUYÊN hạ NGÔN - Trụ trì Chùa Khánh Vân – Sài Gòn vừa thuận thế vô thường, xả bỏ báo thân, thâu thần thị tịch vào ngày 19/5/2005 nhằm ngày 12 tháng 4 năm Ất Dậu.

        Với chúng con, Hoà Thượng là bậc Thầy mô phạm trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tăng tài, là một trong những bậc Thạch Trụ Tòng Lâm khả kính của Phật giáo tỉnh nhà tại miền Nam, Ngài là hiện thân của đức tính “vô uý” trong tinh thần Bồ Tát Đạo, con người “nói thẳng và nói thật” để “trực chỉ nhân tâm”. Hoà Thượng là tấm gương sáng cho thế hệ tăng sĩ trẻ chúng con hãnh diện và noi theo!

         Vì không gian cách trở, phương tiện còn nhiều khó khăn, chúng con không thể về hầu tang Hoà Thượng được. Từ phương xa, chúng con xin chí thành đốt nén tâm hương, vọng hướng về đất mẹ, thành kính đê đầu khấu bái Từ dung Hoà Thượng. Ngưỡng nguyện Giác linh Hoà Thượng:

THONG DONG NƠI BA CÕI

TỰ TẠI CHỐN NIẾT BÀN

        Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng con xin thành kính phân ưu cùng chư tăng chùa Khánh Vân Sài gòn, cùng toàn thể môn đồ pháp quyến.

Chúng con

Nhóm Tăng Ni Sinh Bình Định Lưu Học tại Ấn Độ

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích & văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003