www.lebichson.org

  ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM THÂN YÊU, NƠI ĐÃ CHO TA NIỀM HẠNH PHÚC LẪN KHỔ ĐAU - THÀNH KÍNH TRI ÂN MẸ CHA, NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHO CON TRÁI TIM VÀ HÌNH HÀI ĐỂ CON ĐI VÀO CUỘC SỐNG!

..

 

Hoà Thượng THÍCH ẤN THUẬN

                                                 Thích nữ Như Nguyệt

 

Hoà Thượng Thích Ấn Thuận sau một cơn bệnh cũ tái phát đã an tưòng thị tịch lúc 10h7’sáng ngày 04 tháng 06 năm 2005 (nhằm 28-04- Ất Dậu) tại bệnh viện Từ Tế  huyện Hoa Liên - Đài Loan. Trụ  thế 101 năm, giới lạp 75 hạ, pháp thể được lưu lại tại Truy Ân Đường của Đại học Từ Tế để tứ chúng chiêm ngưỡng và đảnh lễ. Ngày 06-06-2005 kim quan được đưa về và hoàn tại Phước Nghiêm tinh xá (Phước Nghiêm Phật học viện) ở huyện Tân Trúc – Đài Loan, lễ Trà tỳ và Nhập bảo tháp sẽ được cử hành vào ngày 11- 06-2005.

 

Sơ  Lược Tiểu Sử Hoà Thượng Thích Ấn Thuận

 

          Hoà Thượng Thích Ấn Thuận thế danh Trương Lộc Cần, sinh năm 1906,người tỉnh Triết Giang - Trung Quốc, là một vị Cao tăng của Phật Giáo Trung Quốc, Đài Loan trong thời hiện đại, một đời cống hiến cho sự nghiệp xiển dương Phật giáo Đại thừa.

          Năm 1930, Ngài xuất gia với Hoà thượng Thích Thanh Niệm tại am Phúc Tuyền núi Phổ Đà, pháp danh Ấn Thuận, hiệu Thạnh Chánh, thọ giới tỳ kheo tại giới Đàn chùa Thiên Đồng do  Hòa Thượng Viên Anh làm Đàn Đầu. Vào năm 1934 theo Hoà Thượng Thái Hư vận động phong trào Phục hưng phật giáo Trung Quốc cận hiện đại. Từng dạy qua các phật học viện tại Trung Quốc: Phật học viện Cổ Sơn, Phật học viện Mân Nam, Phật học viện Vũ Xương, Hán Tạng Giáo Lý  Viện, Phật học viện Phật Pháp Vương. Vào đầu thập niên 40 Ngài đến Hương Cảng, Đài Loan hoằng pháp, từng nhậm chức Hội trưởng phật giáo Hương cảng, trụ  trì chùa Thiện Đạo (Đài Bắc - Đài Loan), Sáng lập Phưóc Nghiêm tinh xá, giảng đường Huệ  Nhật (Đài bắc- Đài Loan), Diệu Vân Lan Nhã Am (Gia Nghĩa - Đài Loan), Hoa Vũ  tinh xá (Đài Trung - Đài Loan). Trải qua 75 năm  hoằng pháp lợi sinh, tinh thông Tam Tạng kinh điển, từng đã đọc qua Đại Tạng Kinh, biên soạn hơn 40 tác phẩm, được kết thành hai tập Diệu Vân và Hoa Vũ,cũng như những tác phẩm khác:

1- Ấn Độ Chi Phật Giáo

2- Ấn Độ Phật Giáo Tư Tưởng Sử

3- Nguyên Thủy Phật Giáo Kinh Điển Tập Thành

4- Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Vi Chủ Đích Luận Thư Dữ Luận Sư Chi

Nghiên Cứu.

5- Sơ Kỳ Phật Giáo Chi Khởi Nguyên Dữ Khai Triển

6- Không Chi Thâm Cứu

7- Như Lai Tạng Chi Nghiên Cứu

8- Trung Quốc Thiền Tông Sử

9- Tạp A Hàm Kinh Luận Hội Biến

10-Trung Quốc Cổ Đại Dân Tộc Thần Thoại Dữ Văn Hoá Chi Nghiên Cứu.

          Sự thị tịch của Ngài để lại cho Phật Giáo Trung Quốc và Đài Loan niềm kính tiếc vô biên, và văn hoá Trung Quốc đã mất đi một vì sao sáng, 75 năm Ngài đã hy sinh biết bao công sức để thành tựu ngọn đuốc bất tận thắp sáng cho toà nhà Phật giáo Đại Thừa được sáng mãi, những tác phẩm Ngài để lại được xem là di sản tinh anh qúy giá của Phật giáo, những lời dạy của Ngài là tài sản tinh thần vô giá đối với tứ chúng đệ tử.

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích & văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003