www.lebichson.org

  ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM THÂN YÊU, NƠI ĐÃ CHO TA NIỀM HẠNH PHÚC LẪN KHỔ ĐAU - THÀNH KÍNH TRI ÂN MẸ CHA, NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHO CON TRÁI TIM VÀ HÌNH HÀI ĐỂ CON ĐI VÀO CUỘC SỐNG!

..

 

NẺO VỀ CHƠN NHƯ

THÍCH ĐỒNG TRÍ

               (Niềm Xúc Cảm trong ngày Kim Quan

                Cố Hòa Thượng Thích thượng Đỗng hạ Minh nhập tháp)

 

Hỡi ôi !

Một ngôi sao vừa tắt

Một đại thọ vừa xiên

Một thuyền vừa ghé bến

Người trở về Tây Thiên.

 

Vườn Linh Sơn cây lặng yên tang tóc

Chùa Già Lam khắc khoải ngóng Tôn Sư

Chốn Thiền Lâm leo lét ngọn đèn mờ

Tháp Bánh Ít đứng chơ vơ lạnh lẽo.

 

Kính nhớ Tôn Sư !

Được sản sinh từ quê hương Bình Định

Được dưỡng nuôi nơi đất mẹ An Nhơn

Được hun đúc chí khí cao áo vải

Được hấp thu Đạo lực Tổ Nguyên Thiều.

 

Hy hữu thay !

Mười ba tuổi sớm xuất gia nhập Đạo

Mười sáu tuổi liền thọ giới Sa Di

Mười chín tuổi đã đắc Pháp Tỳ Kheo

Hai mốt tuổi được cử đề Thủ Tọa.

 

Bóng Người xưa :

Thuở thiếu thời yên thân nơi bổn tự, Khánh Vân sớm chiều chuông, mõ, đẩu ngân vang

Khi trưởng thành tung cánh đến phương xa, chốn Thiền Lâm tháng ngày Luật, Luận, Kinh thấm đượm.

Nhất tâm học Đạo, tại Nha Trang, Người dồi mài trọn Khóa nơi Học Đường Trung Việt

Thiên lý tầm sư, đến Xứ Huế, Người tham học bao năm với Danh Tăng Thượng Thủ.

Tam Thùa Tứ Giáo, thấu đạt huyền cơ diệu lý

Ngũ Minh Bá Nghệ, tinh thông phương tiện pháp môn.

 

Thế rồi :

Vị trai Bồ Đề, mùi Thiền lan rộng, lấy kinh tài đào tạo Tăng Ni

Lý kinh giải thoát, hương Đạo bay xa, đem Chánh Pháp khai bày tứ chúng.

Phật Học Viện Hải Đức, Vị Giám Học tận tụy đề ra bao kế hoạch, chương trình

Viện Cao Đẳng Nha Trang, Phó Viện Trưởng hết lòng chăm lo từng chén tương, bắp cải.

 

Nhờ đó :

Vườn Thiền nảy nở nhiều nụ mầm, hoa trái

Đạo Pháp sản sinh nhiều Pháp Khí, Tăng Tài

Sáng đạo hạnh Kế Vãng, Khai Lai

Tròn tâm nguyện tiếp tăng, độ chúng

 

Dấu hài còn in :

Chùa Quảng Hương Già Lam sum tựu,

Người về

    Hoa nở

      Bát Nhã ngân

Phật Học Đường Vạn Hạnh cung nghinh,

Người đến

     Tâm khai

         Tuệ Trí trưởng

Đại Giới Đàn Trí Thủ chứng minh,

 Người dạy

      Chúng vâng

              Giới Pháp đắc.

Nha Trang Long Sơn Viện tọa thị,

Sư tuyên

              Chúng tụng

          Yết Ma thành.

 

Giữa hội chúng :

Nhằm thời nhiều hình tợ Sa Môn,

Ngài biên soạn Sách Trùng Trị Tỳ Ni.

Trong lúc lắm điều chưa khế hợp,

Ngài chứng nghĩa Bộ Tân Tu Đại Tạng.

 

Luôn uyển chuyển với Từ Tâm nhiếp hóa

Tùy nghi theo trường hợp căn cơ

Vẫn nghiêm minh trong Diệu Pháp hộ trì

Y cứ nơi khai giá trì phạm.

 

Mỗi lời nói đều hợp nơi kinh điển

là thước vàng làm tiêu chuẩn Tăng Ni

Lúc động tịnh luôn ứng với Thiền môn

là bài học để sáng soi nhân thế.

 


 

Ngài là :

Ngọn Thiền đăng soi lối

Bậc mô phạm chỉ đường

Ngài hiện diện để giữ gìn giềng mối

Ngài vân du để tuyên diễn kỷ cương.

Bảy Mươi Tám năm trong trần thế

Năm Mươi Chín hạ ở Tòng Lâm

Trao đến đời nhiều mật ngọt hoa thơm

Giữ nơi Đạo một vị hương giải thoát.

 

Nhưng hôm nay :

Hóa kỳ vừa mãn, Ngài thuận thời chích lý quy Tây

Trần duyên đã hết, Ngài tùy cơ xả thân bỏ uẩn.

Cõi dương gian một bóng Đạo Sư vừa khuất dạng

Nơi Tịnh Độ chín phẩm Liên Hoa đã hiện sanh.

 

Kể từ đây :

Miền Khuông Việt ai thừa hành Phật sự?

Tuyển Phật Trường ai tuyên giáo Pháp nghi?

Vụ Giáo Dục ai  chăm lo Tăng thể?

Đại Tạng Kinh ai chứng nghĩa huyền vi?

 

Vào giờ này :

Không gian sầu u uất

Tứ chúng lệ ngắn dài

Tiếng kinh ngân đưa Linh thượng Liên Đài

Lời thán cảm nhập Quan vào Bảo Tháp.

 

Mãi về sau :

Sỏi Long Sơn sáng chiều khe khẽ

Chuông Già Lam khuya sớm ngân nga

Lòng tứ chúng tháng năm tưởng niệm

Gương Ân Sư muôn thuở không nhòa.

 

 

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông,  Tứ Thập Nhị Thế, Long Sơn đường thượng, húy Thị Khai, tự  Hạnh Huệ, hiệu Đỗng Minh Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.

Chùa Lục Hòa, Boston, Hoa Kỳ, đêm 20 tháng 06 năm 2005

(Đêm 14 tháng 05 Ất Dậu)

Khể Thủ

 

Thích Đồng Trí

  

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích & văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003