TRANG CHỦ

www.lebichson.org

TRANG CHỦ

ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM THÂN YÊU, NƠI ĐÃ CHO TA NIỀM HẠNH PHÚC LẪN KHỔ ĐAU - THÀNH KÍNH TRI ÂN MẸ CHA, NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHO CON TRÁI TIM VÀ HÌNH HÀI ĐỂ CON ĐI VÀO CUỘC SỐNG!

..

 

LỊCH SỬ & TRUYỆN TÍCH PHẬT GIÁO

 

Ai Lao sông núi chân tình - Thích Đồng Văn

Albert Einstein và Đức Đạt Lai Lạt Ma - Việt  dịch: HT Thích Trí Chơn

Asoka - con người của hoà bình và nhân bản - Minh Chi

Asoka giã từ chinh chiến - Trần Phương Lan dịch

Bố Đại Hoà Thượng - Tịnh Hải

Chiếc áo hạnh phúc - Đặng Xuân Thái & Đặng Thị Nga

Chùa Linh Phong ở Bình Định - Đào Tấn

Chùa Nhạn Sơn ở Bình Định - Quách Tấn

Chùa Sơn Long ở Bình Định - Lê Bích Sơn

Chùa Tâm Ấn, Quy Nhơn - Lê Việt Nhân & Lê Bích Sơn

Chùa Tra Am - Hồ Đắc Duy

Chùa Việt Nam ở Ba Lan - Nguyễn Chí Dũng

Công hạnh HT. Tuyên Hoá - BBT Hội phiên dịch kinh sách VPTT

Cuộc đời Thánh Gandhi - Lê Bích Sơn

Cuộc đời và sự nghiệp của Ngài Huyền Trang - Trần Phước Thuận

Cuộc hội ngộ các tôn giáo trên toàn cầu - Lê Bích Sơn

Cuộc hội nhập tâm linh - Trần Gia Phụng

Đại cương lịch sử Phật giáo Trung quốc - Thích Tâm Khanh

Đại Đế A Dục và sự nghiệp hoằng dương Phật pháp - Thích Quảng Đại

Đại đức Thích Thiện Mỹ - Danh Tăng Việt Nam

Đạo An Đại Sư - Lê Bích Sơn

Đạo Phật Nguyên thuỷ tại Việt Nam - Bình Anson

Di Sản Văn Hóa Koryeo - Lê Văn Phước

Đức Phật đã cứu sống tôi - HT Thích Trí Chơn dịch

Dharmapala - A Dục của Tích Lan - HT Thích Trí Chơn

Dịch Kinh ở Trung Quốc thời xưa - Hạnh Cơ

Đôi nét về chùa Minh Tịnh ở Quy Nhơn

Đôi nét về Pháp sư Thích Nhất Hạnh

Đức Đạt-Lai Lạt-Ma viếng TTTH Viên Giác - Thích Hạnh Định

Hoà thượng Hộ Nhẫn - Môn Đồ Pháp Quyến

Hoà thượng Pháp Vĩnh - Tỳ kheo Thiện Minh

Hoà thượng Quốc sư Thích Phước Huệ - Danh Tăng Việt Nam

Hoà thượng Thích Ấn Thuận - Thích Nữ Như Nguyệt

Hoà thượng Thích Bảo An - Giác Hạnh

Hoà thượng Thích Đổng Minh - Môn Đồ Pháp Quyến

Hoà thượng Thích Đồng Thiện - Giác Hạnh Lê Bích Sơn

Hoà thượng Thích Giác Tánh - Môn Đồ Pháp Quyến

Hoà thượng Thích Giải An - Môn Đồ Pháp Quyến

Hoà thượng Thích Hoàn Quan - Môn Đồ Pháp Quyến

Hoà thượng Thích Huệ Chiếu - Dang Tăng Việt Nam

Hoà thượng Thích Huệ Pháp - Danh Tăng Việt Nam

Hoà Thượng Thích Huyền Vi - Môn Đồ Pháp Quyến

Hoà Thượng Thích Nguyên Ngôn - BTC Tang lễ

Hoà thượng Thích Phúc Hộ - Danh Tăng Việt Nam

Hoà thượng Thích Quảng Đức - Thích Đồng Bổn

Hoà thượng Thích Tâm Ấn - HT Thích Đổng Quán

Hoà thượng Thích Tâm Hoàn - Danh Tăng Việt Nam

Hoà thượng Thích Tâm Tịch - Môn Đồ Pháp Quyến

Hoà thượng Thích Thanh Kiểm - Tổ Đình Vĩnh Nghiêm

Hoà thượng Thích Thiện Trì - Môn Đồ Pháp Quyến

Hoà thượng Thích Trí Độ - Thích Đồng Bổn (chủ biên)

Hoà thượng Thích Trí Minh - Liên Hoa

Hoà thượng Thích Trí Thắng - TT Thích Đồng Bổn chủ biên

Hoà thượng Thích Trí Chơn - tác giả & tác phẩm

Kẻ cuồng sĩ trong vườn cây - Phạm Xuân Đài

Lâm Tỳ Ni - Khu vườn tú lệ - Lê Bích Sơn

Lễ Rakhi trong phong tục Ấn Độ - Lê Bích Sơn

Lễ truy niệm cố HT Thích Nguyên Ngôn tại Ấn Độ

Lịch Hoằng Pháp của Pháp sư Thích Nhất Hạnh tại Bình Định 2005

Lòng Từ bi hoá độ của Đức Phật đối với các vị Bà La Môn - HT Thích Trí Chơn

Mấy mẫu chuyện Thiền phần 1 - Nhiều Tác giả

Mở cửa mặt trời - Từ Hoa A Lan Nhã

Người mẫu nổi tiếng Nepal - Kohinoor - xuất gia theo Phật - Diệu Anh

Người quét chợ - Vĩnh Hảo

Những con số ... - Lê Bích Sơn tổng hợp

Những mẫu chuyện tiền thân Đức Phật - HT Thích Trí Chơn dịch

Những nhà sư PG Nguyên Thuỷ đầu tiên ở Sàigòn - Thích Thiện Minh

Những trung tâm hoằng pháp đầu tiên PGNT - Thích Thiện Minh

Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải - Ban Tổ chức Tang lễ

Phật giáo Nam Tông tại Cố đô Huế - Tỳ kheo Thiện Minh

Phật giáo Việt Nam tại Pháp - Từ Khoa

Phật giáo Việt Nam tại Thuỵ Điển - Thích Phật Đạo

Quách Thị Trang, vì sao sáng - Trần Tuyết Hoa

Tâm Minh - Lê Đình Thám người sáng lập Gia đình Phật tử Việt Nam

Sơn Long Tổ Đình - Lê Bích Sơn

Sư Thiện Chiếu - Khuyết Danh

Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Quảng Nam - Thích Giải Nghiêm

Thánh tích Lộc Uyển - Thích Thiện Chánh

Thiền sư Thích Mật Khế - Thích Tín Nghĩa

Thiền sư và gã lái đò - Thăng Điền

Thượng toạ Thích Chơn Thanh - TT Thích Thiện Nhơn

Thượng toạ Thích Đồng Hạnh - TT Thích Trí Viên

Tìm dấu chân xưa - Lê Bích Sơn

Tổ Đình Quang Hoa - Bao giờ thôi hết điêu tàn ? - Thích Giác Thiện

Truyền thuyết cội Bồ Đề và thánh đế Kalinga - Trần Phương Lan

Tứ đại danh sơn & phát triển du lịch PG Trung Quốc - Tâm Hiếu

Vài đặc điểm của PG miền Trung trước 1954 - Trương Minh Dục

Vài nét về sự du nhập Phật giáo đến Afghanistan - Bùi Khánh Nhi

Một nhà Sư để lại nhuc thân bất hoại - Tâm Diệu Phú dịch

Năm hình ảnh trước cửa Tử - Việt dịch Hải Trần

Lễ Vu Lan tại Nhật Bản - HT Thích Trí Chơn

Sơn Tăng và Sơn Tự - Toại Khanh

Đôi nét về Ngài Dalai Lama - Đạt Lai Lạt Ma thứ 14

 

..

I

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử     Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh         Pháp Âm      Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)