WWW.LEBICHSON.ORG

XỨ SỞ BÌNH ĐỊNH - LỊCH SỬ BÌNH ĐỊNH - DANH NHÂN BÌNH ĐỊNH - DI TÍCH BÌNH ĐỊNH - VĂN HOÁ BÌNH ĐỊNH - THƠ CA BÌNH ĐỊNH - ANH HÙNG ÁO VẢI CỜ ĐÀO QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ - QUI NHƠN TÂY SƠN LỊCH SỬ

..

 

HÌNH ẢNH LŨ TÀN PHÁ MIỀN TRUNG - 2007

 

Photo Slide Show do PT Tịnh Minh thực hiện (click vào đây)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=======================================

…. những chiếc áo cứu sinh (life vest) như thế này rất cần cho các gia đình sống trong vùng nước lũ. Áo có bán ở khu "fishing & boating" tại Walmart …

..

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử     Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh          Pháp Âm        Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 Hit Counter
ISP Internet Access